Itinerari media-crític

Educació mediàtica, producció audiovisual i molt pensament crític!