El repte

Per què és necessari?

Les biblioteques escolars són molt més que un espai on trobar informació i recursos, són l’entorn on s’encén l’espurna de l’amor per la lectura i on l’alumnat desenvolupa les habilitats necessàries per afrontar els reptes actuals.

En un món en constant evolució, on la tecnologia i la informació flueixen a una velocitat vertiginosa, la lectura i l’escriptura continuen sent els pilars per a l’aprenentatge. El seu valor segueix intacte i es podria dir que fins i tot ha crescut davant els riscos derivats de la desinformació, tant a través de formats analògics com digitals.
Segons la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació «tots els centres educatius han de disposar d’una biblioteca escolar, com a espai d’accés a la informació i font de recursos informatius en qualsevol suport a l’abast dels alumnes, del professorat i de la comunitat educativa», però la realitat és molt diferent.
Com es pot observar a la infografia basada en l’estadística de biblioteques escolars i els seus usos, la tendència actual a Catalunya és força crítica:

Entre l’any 2015 i 2020 la presència de biblioteques escolars es va reduir

Bibliotech_repte

21,3%

a Catalunya

Bibliotech_repte

5%

resta d’Espanya

L’informe (curs 2019-2020) on han participat el 77,5% dels centres educatius de Catalunya mostra els següents resultats2:

Bibliotech_repte

56,8%

Només el 56,8% dels centres disposen de biblioteca escolar en les seves instal·lacions

Bibliotech_repte

14h → 9,4h

En 5 anys s’ha passat d’obrir les biblioteques en horari lectiu de 14h (2015) a 9,4h (2020)

32,4%

Només un 32,4% de les biblioteques escolars permeten l’accés a les famílies

Pel que fa als usos de la biblioteca:

Bibliotech repte

63,2%

de les activitats són de foment de la lectura

Bibliotech repte

69,4%

organitzen activitats d’ensenyament i aprenentatge per donar suport al desenvolupament del currículum

Bibliotech repte

32,4%

promouen activitats culturals (entre d’altres, organitzant visites a les biblioteques del barri)

Bibliotech repte

51,1%

ofereixen connexió Wi-Fi (o, dit en altres paraules, gairebé la meitat d’elles no disposen de connexió)

Bibliotech repte

46,2%

tenen un lloc web propi

Bibliotech repte

15,9%

tenen presència a les xarxes socials

Bibliotech repte

14,1%

disposen d’una selecció de recursos web