Situacions d’aprenentatge

En aquest espai, trobaràs diferents Situacions d’Aprenentatge (SA) per desenvolupar des de la biblioteca escolar. 

Aquestes propostes són presentades com a reptes als quals l’alumnat ha de respondre des d’un enfocament actiu, desenvolupant competències rellevants durant el procés. Cada SA conté diverses activitats que s’organitzen en una seqüència didàctica coherent, que permet aprofundir en un tema de manera progressiva.

En aquest espai trobaràs Situacions d’Aprenentatge que responen a dos itineraris claus que són la base del nostre enfocament:

* Aquestes Situacions d’Aprenentatge han estat creades per les entitats col·laboradores i centres educatius que formen part del projecte Bibliotech. 

STEAM-MAKER

Aquest itinerari està estretament lligat a activitats centrades en el pensament computacional, la robòtica, l’art, la creativitat i la cultura maker. A través d’aquest enfocament, l’alumnat és convidat a explorar, crear i aprendre de manera activa.

MEDIA-CRÍTIC

Aquest itinerari se centra en conceptes com ara l’educació mediàtica, l’avaluació crítica de mitjans, la consciència sobre la desinformació i les estratègies de benestar digital. El seu objectiu és promoure la capacitat de l’alumnat per analitzar críticament la informació i entendre el seu impacte en la societat i en ells mateixos.

Situacions d’aprenentatge

Activitats

En aquest espai, trobaràs diferents activitats per desenvolupar des de la biblioteca escolar.

Aquestes activitats aborden diferents aspectes de l’aprenentatge, com ara la comprensió de conceptes, el desenvolupament i pràctica d’habilitats, l’exploració de temes o la participació en activitats pràctiques. Les propostes que trobaràs poden ser adaptades a diferents nivells d’edat, nivells de competència i estils d’aprenentatge.

* Les activitats han estat creades per les entitats col·laboradores i els centres educatius que formen part del projecte Bibliotech.

Activitats