Versos sense fronteres: vivim el dia de la poesia

Alumnes i famílies recitarem i enregistrarem poemes en diferents idiomes, creant pòdcasts de poesia diversa per a escoltar a l’escola i a casa.

Individuals, en parelles o en famílies

30′


Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

Imagineu un viatge poètic on cada veu porta una història diferent, on cada paraula recitada és un pont cap a una nova cultura? Aquesta activitat no només celebra la bellesa de la poesia, sinó que uneix la a la comunitat educativa a través del poder màgic dels versos. És una festa de sons i emocions, que quedarà gravada en els cors de totes les persones participants.


Descripció de l’activitat

En aquesta activitat, alumnat i famílies se submergiran en l’art de la poesia, recitant i enregistrant poemes en diversos idiomes. Aquests pòdcasts de poesia seran una finestra a diferents cultures i llengües, creant un pont de comunicació multicultural dins de la comunitat educativa. El projecte culminarà amb una audició col·lectiva dels pòdcasts el Dia de la Poesia.


Temporalització

Variable, depenent de la quantitat de participants. La recomanació és iniciar la preparació 2 setmanes abans del Dia de la Poesia.

Tot i això, cada gravació necessitarà un màxim de 30 minuts.


Desenvolupament de l’activitat

 1. Selecció de poemes: alumnat i famílies seleccionaran poemes en diferents idiomes.
 2. Preparació i assaig: pràctica de la recitació i interpretació del poema.
 3. Enregistrament: utilització de dispositius mòbils o equips d’àudio de l’escola per enregistrar els poemes.
 4. Edició i recopilació: edició lleugera dels àudios i recopilació en una llista de reproducció.
 5. Presentació final: audició dels pòdcasts el Dia de la Poesia, acompanyada d’una breu introducció de cada obra.

Objectius de l’activitat

 • Fomentar l’apreciació de la poesia i la diversitat lingüística.
 • Desenvolupar habilitats de lectura expressiva i comunicació oral.
 • Crear una experiència compartida entre alumnat, famílies i docents.
 • Potenciar l’ús de la tecnologia en projectes creatius.
 • Fomentar la participació i implicació de la comunitat educativa.

Materials

 • Poemes en diferents idiomes.
 • Dispositius per enregistrar (mòbils, tauletes, etc.) o bé el programari d’edició d’àudio amb micròfons i taula digital.
 • Sistema de so per a la presentació final.

Organització de l’espai de la biblioteca

La biblioteca necessitarà un espai per a l’audició dels pòdcasts, amb una bona acústica i comoditat per a l’audiència.


Avaluació

Eines d’autoavaluació i coavaluació entre companys i famílies, com una rúbrica per avaluar la claredat, expressivitat i fidelitat a l’obra original.

RÚBRICA – versos sense fronteres


Suggeriments/observacions

 • Encoratjar la participació de famílies amb diversitat lingüística.
 • Oferir suport en l’enregistrament i l’edició per a aquells que ho necessitin.
 • Crear un ambient acollidor i respectuós durant l’audició dels pòdcasts.

Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta activitat i com podem donar-les resposta?

 • Dificultat en l’enregistrament.
  • Solució: oferir tutorials o sessions de suport per l’enregistrament i edició.
 • Diversitat lingüística:
  • Solució: assegurar-se que hi hagi poemes en una àmplia varietat d’idiomes.
 • Participació de les famílies:
  • Solució: crear materials informatius i sessions informatives per motivar i guiar les famílies.

Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

En aquesta activitat, s’atén la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats mitjançant:

 • Poemes de diferents cultures i llengües per representar la diversitat de l’escola.
 • Adaptacions i suport per a alumnat amb necessitats especials.
 • Incentivar la participació de totes les famílies, independentment del seu origen o llengua materna.

Versos sense fronteres: vivim el dia de la poesia