Fem un pont llevadís amb Strawbees i micro:bit

L’alumnat descobreix el material de construcció Strawbees i aprèn a programar un servomotor per automatitzar els moviments d’un pont llevadís amb la placa micro:bit.

Grups reduïts de 3 persones
60′

Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

Construirem un pont llevadís amb Strawbees i serem capaços de controlar-lo amb un únic botó! El pont s’aixecarà i baixarà per deixar pas a tothom que ho necessiti! 


Descripció de l’activitat

En aquesta activitat, coneixem el material de construcció Strawbees  i les seves possibilitats, organitzats en grups reduïts de tres persones, construirem un pont llevadís, aprendrem a col·locar un servomotor per accionar el pont  i el programarem tot fent servir la placa micro:bit.

Desenvolupament de l’activitat

1. Presentem a l’alumnat el material Strawbees
 • Demanem a l’alumnat que formi una rotllana al terra de l’aula.
 • Col·loquem la caixa de Strawbees Education – STEAM School Kit, al centre i expliquem que dintre la caixa tenim més de 2.000 peces de construcció amb les quals podrem crear estructures de totes LES mides. 
 • Convidem una persona a apropar-se a la caixa i intentar aixecar-la. Li preguntem si és pesada i si pot dir que hi ha dintre. 
 • Preguntem al grup que materials de construcció tenim a la classe i a l’escola, quins han fet servir i si coneixen d’altres. 
 • Obrim la caixa finalment i expliquem que treballarem amb canyetes de plàstic i presentem també el kit electrònic.
2. Construïm un pont llevadís
 • Organitzem grups de treball de tres persones.
 • Repartim el material a cada grup: 
  • 16 canyetes verdes
  • 3 canyetes taronges
  • 10 canyetes blaves
  • 1 canyeta groga
  • 14 connectors blaus
  • 5 connectors grocs 
  • 10 connectors verds
 • Entreguem una guia de muntatge a cada grup: Pont llevadís pas a pas.
 • Convidem l’alumnat a seguir de forma autònoma el document i estem disponibles per resoldre dubtes. 
 • Comprovem que el pont funciona adequadament realitzant el moviment d’obertura de forma manual.
3. Programem amb micro: bit
 • Accedim a l’entorn de programació MakeCode https://makecode.microbit.org/
 • Creem un nou projecte i li assignem un nom.
 • Canviem la llengua de l’entorn tot fent clic en l’engranatge ⚙️ i seguidament a Language.
 • Presentem l’entorn seguint el document Programem amb micro:bit i strawbees
 • Convidem l’alumnat a seguir de forma autònoma el document i estem disponibles per resoldre dubtes. 
 • Descarreguem el programa i comprovem el funcionament del pont.

Objectius de l’activitat

 • Descobrir el kit de construcció Strawbees Education
 • Dissenyar i construir una estructura simple 
 • Conèixer l’entorn de programació MakeCode.
 • Aplicar la programació per blocs amb micro:bit
 • Programar el moviment d’un servomotor
 • Treballar de manera cooperativa

Materials

 • Strawbees STEAM School Kit
 • Kit electrònic

Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta activitat i com podem donar-les resposta?

 • Problemes de connexió de la placa: en cas de no connectar de forma apropiada els cables la programació de la placa no funcionarà. Ens hem d’assegurar que tothom alinea la fletxa blanca del port A amb el cable negre tal com es mostra en la imatge pertinent. 
 • Seguiment de les instruccions de muntatge: és important seguir cada pas tal com està especificat en el document, per assegurar-nos podem fer el muntatge com a grup classe avançant un màxim de 3 passos de forma autònoma  i comprovar l’estat de la construcció un cop tothom arriba al mateix punt.

Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

 • El desenvolupament de l’activitat respecta el ritme d’aprenentatge de l’alumnat en oferir una progressió autònoma que és possible gràcies a les diferents guies de muntatge i programació pas a pas que il·lustren amb fotografies cada part del procés.  
 • El treball en grups reduïts de tres alumnes amb característiques heterogènies permet valorar les habilitats i capacitats de cadascú.

Fem un pont llevadís amb Strawbees i micro:bit