Descobrim els videojocs i personalitzem un PONG amb MakeCode Arcade

Els videojocs formen part del creixement de diverses generacions. A través de l’experimentació i creació de videojocs es poden aprendre conceptes de pensament computacional així com d’altres disciplines.

Individual
60′

Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

Personalitzarem els videojocs que ens agraden i donem vida a nous personatges i escenaris!


Descripció de l’activitat

L’alumnat descobreix un videojoc clàssic com és el Pong. Els alumnes proven el joc del pong fet amb la plataforma Make Code Arcade i descobreixen com està fet per dins.

Desenvolupament de l’activitat

1. Presentem a l’alumnat un joc clàssic, el pong:
2. Personalitzem el joc:
  • Un cop han tingut l’oportunitat de jugar amb el simulador arriba el moment de modificar algunes parts claus del joc perquè els alumnes puguin veure les seves idees a les consoles. Per fer-ho han de clicar al botó EDICIÓ. Això els hi permet veure les opcions de disseny (pilota, barres, fons) i la programació per blocs.
  • S’anima als alumnes a provar de modificar alguna característica de disseny (color pilota /barres) i de programació (velocitat de la pilota) i comprovar després el seu resultat.

Objectius de l’activitat

  • Descobrir els videojocs fets amb Make Code Arcade.
  • Definir canvis de disseny i programació.
  • Provar els canvis realitzats en un programa.

Materials

  • Ordinador per al docent.
  • Proyector 
  • Ordinadors per l’alumnat.

Descobrim els videojocs i personalitzem un PONG amb MakeCode Arcade