Arquitectura en miniatura: creem estructures amb Strawbees

Descobreix i crea amb les canyetes i unions de Strawbees, estructures que imiten edificis icònics o objectes quotidians, explorant tota mena de formes i dissenys.

Individual o grups reduïts de dues persones
60′

Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

El que fa que aquesta activitat sigui genial és que pots ser supercreatiu o creativa i construir coses divertides amb els teus companys i companyes. És com jugar i aprendre al mateix temps i això la fa increïble!


Descripció de l’activitat

En aquesta activitat, l’alumnat se submergeix en l’enginyeria i la creativitat amb el kit Strawbees STEAM School. Experimentant amb les peces, aprenen mitjançant assaig-error i enfortint les seves habilitats en disseny i construcció, mentre donen forma a figures geomètriques i reproduccions d’estructures reconeixibles.

Desenvolupament de l’activitat

1. Presentem el material de construcció Strawbees:
 • Demanem a l’alumnat que formi una rotllana al terra de l’aula.
 • Col·loquem la caixa de Strawbees Education – STEAM School Kit, al centre i expliquem que dintre la caixa tenim més de 2000 peces de construcció amb les quals podrem crear estructures de totes mides. 
 • Convidem una persona a apropar-se a la caixa i intentar aixecar-la. Li preguntem si és pesada i si pot dir què hi ha dintre. 
 • Preguntem al grup quins materials de construcció tenim a la classe i a l’escola, quins han fet servir i si coneixen d’altres. 
 • Obrim la caixa finalment expliquem que treballarem amb canyetes de plàstic.
 • Expliquem que tenim canyetes de diferents mesures que ens permetran fer combinacions diverses. 
 • Presentem els diferents connectors i expliquem que els braços es col·loquen per dintre de les canyetes. Una altra forma de fer servir els connectors és introduint la canyeta pel forat del connector. A més, mostrem que els connectors poden combinar-se per crear estructures estables i dinàmiques.
 • Despertem la curiositat de l’alumnat i proporcionem la comprensió bàsica necessària per començar a construir.
2. Ideem possibles creacions:
 • Generem, conjuntament, un llistat d’estructures que podríem construir.
 • Expliquem que, des de formes geomètriques simples fins a rèpliques d’edificis emblemàtics, aquest llistat servirà com a punt de partida per a les nostres creacions, fent la connexió entre les estructures que construïm i el món real.

Exemples d’idees: 

 • Cases de contes o a l’arbre.
 • Vehicles com cotxes de carreres, vaixells pirates o coets espacials.
 • Mobiliari d’aula: cadires, taules o prestatgeries de llibres.
 • Joguines: daus o casetes de nines.
 • Edificis com cúpules, gratacels, ponts o piràmides.
3. Construïm les nostres figures:
 • Dividim el grup classe perquè l’alumnat realitzi l’activitat en parelles o individualment. 
 • Apliquem el que hem après i posem a prova la nostra imaginació i habilitats de construcció.

Creem, utilitzant les canyes i unions del kit Strawbees, les nostres idees convertint-les en construccions tangibles que reflecteixen el nostre enginy i esforç.


Objectius de l’activitat

 • Descobrir el kit de construcció Strawbees STEAM School.
 • Fomentar la creativitat i la innovació.
 • Desenvolupar habilitats de resolució de problemes.
 • Promoure la col·laboració en equip.

Materials

 • Strawbees STEAM School Kit.

Recursos

Algunes de les figures poden ser d’aquest estil:


Suggeriments/observacions

En ser una activitat de descoberta, hem d’intentar que l’alumnat treballi amb el material sense modificar-lo (per exemple, tallar), és a dir, que utilitzi les peces amb la seva mida original, encara que això provoqui que els muntatges siguin molt grans.


Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta activitat i com podem donar-les resposta?

La destresa i manipulació de les peces per part de l’alumnat: és recomanable que l’alumnat tingui l’oportunitat de fer construccions de forma individual per practicar les seves capacitats de motricitat fina i gruixuda.  


Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

 • El material Strawbees és accessible i fàcilment adaptable per a tot l’alumnat, independentment de les seves habilitats i capacitats.
 • La varietat d’opcions de construcció permet que l’alumnat triï crear estructures que li interessi i reflecteixin les seves preferències individuals, fomentant així l’expressió personal i la diversitat d’idees.
 • El treball en parelles o grups reduïts promou la col·laboració i la interacció social, creant un ambient inclusiu on l’alumnat pot compartir idees, resoldre problemes junts i aprendre de les diferents perspectives d’altres.

Arquitectura en miniatura: creem estructures amb Strawbees