Situacions d’aprenentatge

En aquest espai, trobaràs diferents Situacions d’Aprenentatge (SA) per desenvolupar des de la biblioteca escolar. 

* Aquestes Situacions d’Aprenentatge han estat creades per les entitats col·laboradores i centres educatius que formen part del projecte Bibliotech. 

Aquestes propostes són presentades com a reptes als quals l’alumnat ha de respondre des d’un enfocament actiu, desenvolupant competències rellevants durant el procés. Cada SA conté diverses activitats que s’organitzen en una seqüència didàctica coherent, que permet aprofundir en un tema de manera progressiva.

En aquest espai trobaràs Situacions d’Aprenentatge que responen a dos itineraris claus que són la base del nostre enfocament:

Itinerari media-crític

Aquest itinerari se centra en conceptes com ara l’educació mediàtica, l’avaluació crítica de mitjans, la consciència sobre la desinformació i les estratègies de benestar digital. El seu objectiu és promoure la capacitat de l’alumnat per analitzar críticament la informació i entendre el seu impacte en la societat i en ells mateixos.

Itinerari steam-maker

Aquest itinerari està estretament lligat a activitats centrades en el pensament computacional, la robòtica, l’art, la creativitat i la cultura maker. A través d’aquest enfocament, l’alumnat és convidat a explorar, crear i aprendre de manera activa.

Guia per reimaginar la biblioteca escolar

Guia de comunicació

Pòster CDU il·lustrada

Eines per hackejar la biblioteca

Instruments d’avaluació

Activitats