Llums, càmera, llibres! Creem diorames sorprenents

Llegim relats, creem diorames fantàstics d’aquestes històries, els fotografiem i els compartim amb ells per inspirar altres joves lectors.


Què és el fa que aquesta sa sigui èpica/memorable?

Aquesta situació d’aprenentatge connecta la màgia de la lectura amb la creativitat artística. Els infants creen diorames, donant vida a mons literaris.

Cada diorama, sorgit de la seva imaginació, transforma els personatges i les escenes dels llibres en realitat. La fotografia d’aquestes obres artístiques es comparteix amb la comunitat escolar. És una activitat que combina lectura, art i tecnologia, motivant als infants a interactuar amb els llibres de forma creativa i desenvolupant les seves habilitats artístiques i tecnològiques.


En què consisteix aquesta situació d’aprenentatge [SA]?

L’alumnat s’enfronta al desafiament d’explorar històries a través de la lectura i la transformació d’aquestes narracions en diorames tridimensionals.

Aquest repte requereix que cada infant llegeixi atentament un relat, identificant els elements clau de la història, com els personatges, l’escenari i els moments més significatius. Amb aquesta comprensió, els infants es convertiran en creadors, utilitzant la seva imaginació i habilitats artístiques per construir un diorama que capturi l’essència de la història.

Aquesta activitat fomentarà no només la comprensió lectora, sinó també la creativitat i l’expressió artística.

Posteriorment, la fotografiaran i la compartiran amb la resta de la comunitat educativa amb l’objectiu de difondre les seves interpretacions úniques i creatives de les històries llegides. Aquesta experiència compartida servirà com a font d’inspiració i motivació per a la lectura.


Producte final

El producte final serà una exposició de diorames inspirats en relats, on cada diorama estarà acompanyat d’una breu descripció per part de l’infant. Aquestes creacions seran exposades a la biblioteca de l’escola, on la comunitat educativa podrà gaudir i apreciar els treballs. A més, cada diorama serà fotografiat i les imatges es podran compartir en una galeria digital, oferint així una plataforma perquè els infants comparteixin les seves interpretacions creatives amb un públic més ampli.


Nivell educatiu

Aquesta Situació d’Aprenentatge està dirigida a l’alumnat de 1r i 2n (cicle inicial, 6 i 7 anys) i 3r (cicle mitjà d’educació primària, vuit anys).


Àrees implicades

En aquesta Situació d’Aprenentatge, les següents àrees estan directament implicades:

 • Educació Artística: els infants crearan diorames, desenvolupant habilitats en arts plàstiques i fotografia per capturar i compartir les seves obres.
 • Llengua Catalana i Literatura: comprensió i expressió relacionades amb les històries que inspiren la creació dels diorames.
 • Coneixement del Medi: En el cas que el llibre seleccionat tingui relació amb coneixements específics, és a dir, principalment si el llibre seleccionat és de coneixement i no d’imaginació (tot i que no exclusivament).

Objectius d’aprenentatge

 1. Fomentar la comprensió lectora i la interpretació de textos.
 2. Desenvolupar habilitats creatives i artístiques a través de la creació de diorames.
 3. Potenciar l’expressió oral i escrita, explicant i descrivint els seus projectes.
 4. Incrementar la col·laboració i el treball en equip.
 5. Utilitzar la fotografia com a eina per documentar i compartir treballs artístics.

Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta SA i com podem donar-les resposta?

Principalment, es poden presentar les següents dificultats:

 1. Manca de materials artístics: Alguns infants podrien no tenir accés a materials per poder fer el diorama.
  • Solució: Fer servir materials reciclats i fomentar la donació de materials per part de la comunitat educativa.
 2. Dificultats en la comprensió lectora: Variabilitat en el nivell de lectura i comprensió entre l’alumnat.
  • Solució: Seleccionar històries adaptades a diversos nivells de lectura i oferir suport i recursos addicionals per a l’alumnat que ho necessiti.
 3. Temps limitat per a la creació: La creació dels diorames pot requerir més temps del previst.
  • Solució: Estructurar l’activitat en diverses sessions, permetent un desenvolupament dels projectes sense pressa.

Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta SA?

En aquesta Situació d’Aprenentatge, s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats mitjançant:

 1. Adaptacions Personalitzades: S’ofereixen textos i suports visuals adaptats a les necessitats específiques de cada infant, respectant els diferents nivells de lectura i comprensió.
 2. Ambient Inclusiu: Es fomenta un ambient on cada infant se senti valorat i tingui l’oportunitat d’expressar-se lliurement, creant així un espai de respecte mutu i de col·laboració.
 3. Accés Igualitari als Materials: S’assegura que tots els infants tinguin accés equitatiu als materials i recursos necessaris, evitant qualsevol mena de barrera o discriminació respecte als recursos per a la creació dels diorames.

Activitats de la Situació d’Aprenentatge (SA)

Instruccions: 

 1. Hi ha d’haver una activitat inicial, on s’especifica el repte a l’alumnat i on s’explica el funcionament.
 2. Hi ha d’haver entre 3 i 5 activitats per desenvolupar el repte. 
 3. Opcionalment, pot haver-hi activitats d’aplicació.
 4. Hi ha d’haver una activitat final on es pugui desenvolupar i mostrar el producte final que s’ha desenvolupat per realitzar el repte. 

Activitat 01. Iniciem la nostra aventura creativa: diorames!

Activitat inicial
gran grup
Una sessió de 60′

En què consisteix ?

En aquesta activitat inicial, presentarem als infants el repte de crear diorames basats en històries, en llibres. Començarem amb una sessió inspiradora on mostrarem exemples variats de diorames. A continuació, repassarem els conceptes clau de la comprensió lectora, posant èmfasi en la importància de captar els elements fonamentals de les històries, com ara personatges, ambient i trama, que seran essencials per al seu procés creatiu.


Desenvolupament de l’activitat

 1. Presentació del projecte: Explicació del repte i objectius.
 2. Inspiració: Mostra d’exemples de diorames i discussió sobre aquests.
 3. Repàs de comprensió lectora: Activitats per destacar la importància de comprendre la història abans de representar-la artísticament.

Objectius

 • Introduir el repte i motivar els infants.
 • Fomentar la comprensió lectora.
 • Inspirar creativitat i imaginació.
 • Establir les bases per a la creació dels diorames.

Materials


Organització de l’espai de la biblioteca

L’espai de la biblioteca haurà d’estar organitzat de manera que hi hagi una zona amb un projector o pantalla gran per compartir els diorames d’exemple.


Avaluació

 • Heteroavaluació:
  • Observació directa de la participació i l’interès dels infants.
  • Preguntes interactives durant la sessió per avaluar la comprensió.

Suggeriments/observacions

Oferiu una selecció de llibres adequada a l’edat i interessos de l’alumnat. No és necessari triar llibres llargs i complicats, sovint amb aquells més curs o utilitzant només un conte dels que apareixen en un recopilatori ja serà suficient. A banda, proporcioneu també orientació sobre com crear diorames, fomentant l’ús de materials reciclats i creant un ambient creatiu i de suport entre iguals.

Activitat 02. Explorant històries per als nostres diorames

Desenvolupament
petits grups
dues sessions de 60′

Organització de l’alumnat

L’alumnat treballarà de forma individual o en petits grups (de màxim 3 persones), depenent de l’organització que vulgui l’equip docent en qüestió. Per als cursos de 1r i 2n es recomana fer-ho en parelles o grups de 3 màxim. En canvi, per a 3r de primària (o finals de 2n), l’equip docent pot valorar la possibilitat de fer-ho individualment.


En què consisteix ?

En aquesta activitat, cada infant o petit grup selecciona una història o relat de la col·lecció de la biblioteca. Posteriorment, realitzaran una sessió de pluja d’idees, on debatran i anotaran idees sobre com representar els principals elements de la història (personatges, ambient, esdeveniments clau) en un diorama.


Desenvolupament de l’activitat

1. Preparació i presentació de llibres

Començarem amb una presentació dels llibres disponibles per l’activitat. Els llibres se seleccionaran tenint present la diversitat de gèneres i temàtiques, incloent-hi contes, relats curts, i fins i tot poesia o narracions visuals. La selecció d’obres és important!

2. Selecció dels relats

L’alumnat tindrà l’oportunitat de triar els llibres que més els interessi, tant individualment com en grups petits. Cal fomentar la discussió entre ells i elles per a compartir els seus interessos i motivacions en la selecció.

3. Lectura i discussió

Els infants i grups començaran la lectura dels relats escollits. Durant aquest temps, l’equip docent circularà entre els grups (o individus) per oferir suport i ajudar en la comprensió. A més, caldrà dedicar temps a discutir sobre els relats, centrant-nos en aspectes com els personatges, l’ambient, i els moments clau de la història.

4. Pluja d’idees i esbossos

Seguint la lectura es farà una pluja d’idees per plantejar com representar visualment la història a través d’un diorama. Se’ls animarà a pensar en detalls com la selecció de materials, colors, i com organitzar espacialment el seu diorama per a captar l’essència de la història.

5. Esbossos inicials

Amb les idees generades, l’alumnat començarà a crear esbossos inicials dels seus diorames. Aquests esbossos ajudaran a visualitzar el producte final i serviran com a guia durant la fase de construcció. L’equip docent passarà entre els grups per a oferir orientació, suggeriments i per a ajudar a resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir.


Objectius

 • Fomentar la lectura i la comprensió lectora.
 • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i síntesi dels relats.
 • Potenciar la creativitat i l’expressió artística.
 • Afavorir la col·laboració i el treball en equip.
 • Promoure la planificació i organització de projectes.

Materials

 • Una selecció variada de llibres o relats.
 • Paper i llapis per a la pluja d’idees i esbossos.
 • Espai tranquil per a la lectura i la discussió.

Organització de l’espai de la biblioteca

Per a aquesta activitat, l’espai de la biblioteca haurà d’estar organitzat per facilitar tant la lectura conjunta dels petits grups com per fer l’activitat de pluja d’idees. Disposarem les taules en grups per permetre la lectura col·lectiva i la interacció entre l’alumnat. A més, crearem zones específiques on els grups podran reunir-se per debatre i planificar els seus diorames.


Avaluació


Recursos

Plantilla/bastida sobre com realitzar una pluja d’idees efectiva.


Suggeriments/observacions

Al llarg d’aquestes sessions serà clau fomentar un ambient on totes les idees siguin benvingudes i valorades. A més, caldrà assegurar-se que hi hagi una àmplia varietat de llibres que apel·lin a diversos interessos i nivells de lectura.

Activitat 03. Mans a l’obra: construïm els nostres diorames

Desenvolupament
2 sessions de 60′
individualment o petits grups

En què consisteix ?

En aquesta activitat, els infants començaran a transformar les seves idees i esbossos en diorames reals. Utilitzaran una varietat de materials per crear representacions tridimensionals de les escenes seleccionades dels seus relats.


Desenvolupament de l’activitat

1. Preparació de l’espai i materials

Iniciarem la sessió preparant l’espai de la biblioteca, assignant zones de treball per a cada grup o infant. Distribuirem els materials artístics i reciclats necessaris, assegurant-nos que cada grup tingui accés als recursos que necessita.

2. Planificació i disseny

Cada grup o infant recuperarà el disseny del seu diorama. Usant els esbossos i dibuixos dels seus plans, començaran a seleccionar el material necessari i plantejaran quina organització els serà més beneficiosa..

3. Construcció del diorama

A continuació, els infants començaran la construcció dels seus diorames. És important animar els infants a ser tan creatius com vulguin, fent que facin servir varietat de tècniques i materials per donar vida als seus diorames.

4. Suport i orientació de l’equip docent

Durant tot el procés, l’equip docent supervisarà i oferirà suport a l’alumnat. Aquesta ajuda pot ser tècnica, suggeriments sobre materials o bé encoratjament per mantenir la creativitat dels infants.

5. Revisió i ajustaments

Al final de la primera sessió, es revisaran els diorames en procés. Aquesta revisió permetrà als infants fer ajustaments si és necessari i assegurar-se que el seu treball reflecteixi els elements clau de la història.


Objectius

 • Fomentar la creativitat i l’expressió artística.
 • Desenvolupar la capacitat de planificació i organització.
 • Promoure la col·laboració i el treball en equip.
 • Aplicar la comprensió de la història a una forma d’expressió visual.

Materials

 • Capses de sabates per a la creació dels diorames (serà l’escenari).
 • Materials d’art com paper, cartolina, pintures, retoladors, tisores, cola, cinta adhesiva o altres que penseu que poden necessitar.
 • Objectes reciclats o materials naturals per a detalls addicionals.

Organització de l’espai de la biblioteca

Caldrà crear zones de treball amb suficient espai per a cada grup. A banda, es disposaran taules amb els materials necessaris en espais clau perquè tot l’alumnat pugui accedir-hi. Fer finalitzar, caldrà preveure una zona separada per a la conservació dels diorames en procés.


Avaluació

 • Coavaluació i autoavaluació:

Llistes de verificació per avaluar la creativitat, l’atenció als detalls i la col·laboració.
Llistes d’observació, verificació i rúbriques – Diorames


Suggeriments/observacions

Durant l’activitat, caldrà oferir suport als infants, especialment en les tècniques de construcció i decoració dels diorames. Es poden recordar els exemples mostrats en sessions anteriors. També caldrà, animant-los a utilitzar materials reciclats per promoure la consciència mediambiental. A banda, es podria fomentar l’intercanvi d’idees i la discussió entre diferents grups, perquè així puguin aprendre els uns dels altres i enriquir-se, tot mantenint un ambient col·laboratiu i de suport mutu.

Activitat 04. Capturant la creativitat: fotografiem els diorames

desenvolupament
individualment o petits grups
una sessió d’entre 40′- 60′

En què consisteix ?

En aquesta activitat, els infants utilitzaran càmeres o dispositius mòbils com tauletes per fotografiar els seus diorames. Aprendran nocions bàsiques sobre composició, il·luminació i enquadrament per capturar les millors imatges dels seus treballs.


Desenvolupament de l’activitat

1. Preparació de l’espai i materials

Abans de començar, prepararem l’espai destinat a la fotografia. Això inclourà instal·lar el kit de croma (amb el fons negre o blanc) i d’una zona amb bona il·luminació (focus del kit croma). També revisarem que tots els dispositius de fotografia (càmeres o tauletes) estiguin disponibles i en bon estat.

2. Introducció teòrica a la fotografia

Començarem amb una breu (molt breu!) part teòrica sobre la fotografia, parlant de conceptes com la composició, l’enquadrament i la llum.

3. Pràctica de fotografia

Una vegada introduïts els conceptes bàsics, els infants començaran a fotografiar els seus diorames. Durant aquesta fase, experimentaran amb diferents angles i perspectives, aplicant el que han après.

4. Revisió i selecció de fotografies

Finalment, cada grup o infant revisarà les fotos realitzades i seleccionarà les millors per a la seva inclusió en l’exposició.


Objectius

 • Introduir els infants en les bases de la fotografia.
 • Fomentar l’expressió creativa a través de la imatge.
 • Desenvolupar habilitats tècniques i artístiques en fotografia.
 • Potenciar la capacitat d’autoavaluació i crítica constructiva.

Materials

 • Càmeres (com les HUE) o dispositius mòbils com tauletes amb càmera.
 • Kit croma (amb el fons blanc o negre) i focus (llums).
 • Diorames creats pels infants.

Organització de l’espai de la biblioteca

Caldrà disposar l’espai de la biblioteca amb un racó amb bona il·luminació i un fons neutre per a la sessió de fotos.


Avaluació

 • Autoavaluació i heteroavaluació:

Llista de control per avaluar la composició, claredat i creativitat en les fotografies.
Llistes d’observació, verificació i rúbriques – Diorames


Suggeriments/observacions

Serà útil disposar d’un espai específic per a la fotografia amb un fons neutre i bona il·luminació (tot utilitzant el kit del croma). L’equip docent haurà de convidar els infants a provar diferents angles i enquadraments per trobar la millor perspectiva. A més, s’haurà d’assegurar que tots els grups disposin de temps suficient per fotografiar els seus diorames. Per aconseguir-ho, recomanem realitzar la primera part de l’activitat 4 amb tot el grup-classe i fer les fotografies a la vegada que els grups fan l’activitat 5.

Activitat 05. Del taller a l’escenari: presentant els nostres diorames

desenvolupament
individualment o petits grups
una sessió d’uns 40′

En què consisteix ?

En aquesta fase, els infants es prepararan per compartir les seves creacions amb la comunitat escolar. Cada grup o infant redactarà una breu descripció del seu diorama, destacant els elements principals de la història que han triat representar. A més, practicaran com presentar el seu treball.


Desenvolupament de l’activitat

1. Redacció de la descripció

Cada grup o infant començarà a redactar una descripció del seu diorama, destacant els elements clau de la història representada. Aquesta descripció ha de ser breu per mantenir l’atenció de l’audiència però detallada per transmetre la comprensió del relat.

2. Preparació de la presentació

Amb les descripcions en mà, els infants o grups practicaran la seva presentació oral. Podrien fer-ho davant d’un altre grup per donar feedback. Caldrà que l’equip docent recordi algunes tècniques d’oratòria com el contacte visual, la modulació de la veu i l’ús de gestos per enriquir la presentació.

3. Revisions i ajustaments

L’equip docent, juntament amb l’alumnat, revisarà les descripcions i les pràctiques de les presentacions. Aquesta serà una oportunitat per a oferir retroalimentació constructiva i ajudar a polir les habilitats de presentació.


Objectius

 • Desenvolupar habilitats d’expressió oral i escrita.
 • Reforçar la comprensió i interpretació de les històries llegides.
 • Incrementar la confiança en parlar en públic.
 • Fomentar la reflexió crítica i la capacitat d’autoavaluació.

Materials

 • Paper i llapis.
 • Diorames.

Organització de l’espai de la biblioteca

La biblioteca haurà de disposar d’un espai per a les presentacions amb seients per a l’audiència i un espai per exposar els diorames.


Avaluació


Suggeriments/observacions

Al llarg d’aquesta sessió serà important que l’equip docent animi els infants a practicar la seva presentació diverses vegades per guanyar fluïdesa i seguretat. Si, a més, es fomenta la interacció entre els infants, permetent-los fer preguntes i comentaris sobre els treballs dels seus companys i companyes, tindrem una experiència d’aprenentatge compartida molt enriquidora.

Activitat 06. La gran exposició de diorames

final
gran grup
una sessió de 60′

En què consisteix ?

Aquesta activitat és la culminació de la situació d’aprenentatge on els infants tenen l’oportunitat de compartir les seves obres amb la resta de la comunitat educativa. Cada grup o infant presentarà el seu diorama i explicarà la història que representa, basant-se en la preparació feta la sessió anterior.


Desenvolupament de l’activitat

1. Organització de l’espai d’exposició

Prepararem l’espai de la biblioteca, organitzant les taules i els diorames de manera que cada obra sigui fàcilment accessible i visible per als visitants.

2. Presentacions Individuals o de Grup

Cada grup o infant disposarà de temps per presentar el seu diorama. Podem utilitzar un micròfon o un altaveu per assegurar-nos que tothom escolti les presentacions. Per a aquesta part, és important que l’equip docent ajudi els infants a explicar el procés creatiu, la història que representa el seu diorama, i qualsevol anècdota interessant que hagin experimentat durant la creació.

3. Interacció amb els espectadors

Després de cada presentació, oferirem un temps per a preguntes i respostes, on els espectadors podran fer preguntes als creadors sobre els seus diorames.


Objectius

 • Presentar de forma efectiva un projecte davant del públic.
 • Fomentar la interacció i el diàleg entre l’alumnat i la comunitat educativa.
 • Valorar i celebrar la diversitat de perspectives i interpretacions creatives.

Materials

 • Diorames
 • Descripcions escrites (de la sessió anterior).
 • A banda, es podrien utilitzar altaveus i micròfons, inclús una càmera per si es vol documentar l’esdeveniment.

Organització de l’espai de la biblioteca

La biblioteca s’haurà d’organitzar per acomodar a tots els grups d’alumnes i assegurar una bona visibilitat dels diorames. Per facilitar la visibilització, també es podrien compartir a la pantalla les fotografies realitzades.


Avaluació


Recursos

Guia d’avaluació (rúbrica).


Suggeriments/observacions

Amb vista a l’exposició, serà interessant convidar a famílies i altres classes per ampliar l’audiència i la interacció comunitària.

Activitat 07. Connectant art i tecnologia: galeria digital de diorames

Activitat extraordinària (d’aplicació)
petits grup
una sessió de 40′

En què consisteix ?

Aquesta activitat se centra en la creació d’una galeria digital on s’exposaran les fotografies dels diorames juntament amb les seves descripcions. Això permetrà compartir les creacions amb una audiència més àmplia, incloent-hi les famílies que no han pogut assistir a la presentació i la comunitat educativa en general.


Desenvolupament de l’activitat

1. Selecció de fotografies

L’alumnat seleccionarà les millors fotografies dels seus diorames.

2. Redacció de descripcions

Escriuran descripcions breus per a cada diorama, detallant la història representada i el procés creatiu, basant-se en el text escrit per a la presentació.

3. Disseny de la galeria digital

Utilitzaran eines digitals (com ara les que aporta Google Workspace, Canva o Genially) per a muntar la galeria. Es poden incloure també elements interactius com enllaços a les històries originals o als vídeos de les presentacions.

4. Publicació i compartició

Un cop finalitzada, la galeria es publicarà en línia i es compartirà amb la comunitat escolar i famílies.


Objectius

 • Desenvolupar habilitats tecnològiques en la creació de contingut digital.
 • Potenciar l’expressió escrita i visual a través de la descripció i fotografia dels diorames.
 • Fomentar l’orgull i la confiança en compartir treballs amb una audiència més àmplia.
 • Integrar les habilitats artístiques amb les tecnològiques.
 • Promoure la interacció amb la comunitat educativa a través de la galeria digital.

Materials

 • Ordinadors o tauletes amb accés a Internet.
 • Programari o aplicacions (com ara les que aporta Google Workspace, Canva o Genially).
 • Fotografies digitals dels diorames.

Organització de l’espai de la biblioteca

La biblioteca s’haurà d’organitzar amb diferents espais on tot l’alumnat pugui treballar de forma conscient i tranquil·la amb els ordinadors o tauletes.


Avaluació

 • Coavaluació, autoavaluació i heteroavaluació:
  • Una rúbrica que avaluï la qualitat de la galeria digital, inclòs el disseny, la coherència, la qualitat de les fotografies i de les descripcions.

Recursos

Guia d’avaluació (rúbrica):
Llistes d’observació, verificació i rúbriques – Diorames


Suggeriments/observacions

Al llarg de la sessió, caldrà animar l’alumnat a ser creatius i originals en el disseny de la galeria, oferint suport i orientació en l’ús de les eines digitals, especialment per a aquells que puguin trobar dificultats tècniques.