Existeixen els éssers fantàstics?

El repte consisteix a gravar una entrevista a un personatge fantàstic per donar-lo a conèixer i crear un pòster explicant-lo a la comunitat educativa.


Què és el fa que aquesta SA sigui èpica/memorable?

Actualment, la societat tendeix a ser força racional i a deixar poc espai per al joc. La innovació els avenços són tan captivadors i freqüents que ens podem oblidar de la nostra tradició i el folklore.

A més, sembla que la tecnologia estigui renyida amb aquests conceptes anteriors. Aquesta proposta busca precisament unir aquests elements que, d’entrada, poden semblar antagònics. I quina millor manera de fer-ho que entrevistant a una criatura fantàstica?


En què consisteix aquesta situació d’aprenentatge [SA]?

En aquesta situació d’aprenentatge l’alumnat s’endinsarà en la temàtica dels éssers fantàstics de casa nostra per tal de donar-los a conèixer a la resta de la comunitat educativa d’una manera atractiva. Així doncs, el repte ens permetrà no només dialogar sobre què és real i què no, sinó també ser capaços de presentar de forma captivadora allò que volem explicar.

Es parteix d’una notícia real que ens dirigirà a reflexionar sobre el nostre folklore i a voler-lo investigar i exposar. En aquest sentit, la literatura i la biblioteca escolar són els aliats més adequats. La proposta girarà constantment entorn la relació entre ficció i realitat, cosa que passa sovint a les nostres vides del dia a dia.


Producte final

Com a producte final. Es munta una exposició de personatges fantàstics a la biblioteca de l’escola.

Cada grup elabora un pòster donant a conèixer un ésser fantàstic concret. Al mateix temps, en aquest pòster, hi ha un codi QR que enllaça amb una entrevista gravada al personatge en qüestió.


Nivell educatiu

Cicle Mitjà (està pensada sobretot per alumnat de 4t, però és possible fer-ho amb nens i nenes que cursen 3r).


Àrees implicades

 • Llengua Catalana i Literatura: per aconseguir el repte, els i les alumnes hauran de ser capaços d’analitzar contes populars o d’altres obres literàries. Al mateix temps, hauran de conèixer l’estructura d’una entrevista i fer-la, cosa que permetrà desenvolupar, també, l’expressió oral dels infants.
 • Educació Artística: crear un pòster atractiu requereix no només d’habilitats artístiques sinó també d’una reflexió a l’hora de conceptualitzar el material. El fet de gravar en àudio l’entrevista també comporta el desenvolupament d’aquesta àrea.
 • Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural: la situació d’aprenentatge gira entorn de la tradició cultural del territori. Conèixer i valorar aquest patrimoni pot comporta desenvolupar la voluntat de conservar aquests elements i sentir que formes part d’una societat i cultura concretes.

Objectius d’aprenentatge

 • Conèixer alguns éssers fantàstics de la tradició catalana per tal de valorar el patrimoni cultural de la nostra societat.
 • Analitzar textos literaris per tal d’extreure’n informació rellevant i necessària per a uns objectius i interessos concrets.
 • Presentar de manera atractiva una informació concreta per tal que arribi al seu destinatari final.
 • Aprendre a utilitzar eines d’edició d’àudio i gravació.
 • Reflexionar sobre la realitat i la ficció per tal de començar a desenvolupar la mirada crítica.

Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta SA i com podem donar-les resposta?

 • Trobar obres literàries de qualitat en les que apareguin els éssers fantàstics.
  • Solució: Fer una tria prèvia dels personatges i tenir ja buscats els textos necessaris, ja que així segur que es pot garantir la qualitat i sobretot la idoneïtat de les obres seleccionades.
 • No dominar el programa d’edició d’àudio i que la gravació s’allargui.
  • Solució: Cal plantejar una sessió per poder manipular i trastejar el programa d’àudio abans de fer la gravació. Que l’alumnat es trobi amb les dificultats abans per tal que el dia de gravar tot sigui més àgil.

Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta SA?

 1. Treball amb grups heterogenis: El fet de treballar de manera conjunta amb diversos alumnes farà que cadascú pugui fer servir les seves habilitats en algun moment del procés i que hi hagi una relació d’ajuda entre els membres del grup.
 2. Funcions i tasques diverses: És un repte que demana dur a terme tasques molt diferents (llegir, gravar, escriure, dissenyar, buscar…) que demanen habilitats diferents. La planificació està pensada per tal que tothom pugui trobar el seu encaix i pugui ser protagonista en un moment o altre.
 3. Patrimoni cultural: Que la SA giri entorn del folklore i la tradició cultural del territori fa que, de mica en mica, es construeixi una sensació de pertinença a la societat i la cultura. Sentir que formes part d’un grup i d’una tradició compartida és un aspecte beneficiós pel qual es refereix a la inclusió.  

Activitats de la Situació d’Aprenentatge (SA)

Instruccions: 

 1. Hi ha d’haver una activitat inicial, on s’especifica el repte a l’alumnat i on s’explica el funcionament.
 2. Hi ha d’haver entre 3 i 5 activitats per desenvolupar el repte. 
 3. Opcionalment, pot haver-hi activitats d’aplicació.
 4. Hi ha d’haver una activitat final on es pugui desenvolupar i mostrar el producte final que s’ha desenvolupat per realitzar el repte. 

Activitat 01. Estan entre nosaltres?

Activitat inicial
gran grup o petit grup
60 minuts

En què consisteix ?

L’activitat consisteix a establir un diàleg per tal d’introduir i motivar a l’alumnat respecte al repte que es vol plantejar. No únicament es busca incrementar la predisposició dels infants davant la proposta sinó també que puguin ser conscients de la funcionalitat del que es durà a terme. Per altra banda, es vol activar els seus coneixements previs sobre la temàtica, ja que els i les alumnes podran anar relacionant allò que ja coneixien amb la novetat. Establir aquest tipus de vincles és font d’aprenentatge.

Es parteix d’una notícia real que ens dirigeix a un diàleg i a una primera pluja d’idees sobre éssers fantàstics que coneixem. Probablement, el que passarà és que es coneixen més personatges com Dràcula o el Yeti que no pas alguns dels més nostrats. I és a través d’aquesta reflexió que es pot presentar el repte d’investigar i donar a conèixer els personatges fantàstics del nostre territori.


Desenvolupament de l’activitat

1. Visualització d’una notícia relacionada

Es presenta una notícia real davant de l’alumnat. Aquesta notícia ha de tenir a veure amb éssers fantàstics tot i que pot tenir un abans mundial. La proposta és presentar-ho com una informació que va sorprendre el mestre quan la va llegir al diari o per internet. Es pot projectar i llegir de manera conjunta de tal manera que tothom en pugui ser coneixedor al mateix temps. 

La notícia podria canviar, però alguns exemples poden ser els següents:

 • Recerca del monstre del llac Ness (agost de 2023)
 • Trobada extraterrestre a Mèxic (setembre de 2023)
2. Debat sobre els éssers fantàstics

Després de llegir la notícia, es pot crear un diàleg sobre l’existència o no d’éssers fantàstics. Sobre què en pensen els nens i nenes, què en coneixen i sobre la seva experiència amb aquest tema. És una conversa que pot avançar en diferents direccions però és important que se li doni espai per tal que els infants connectin personalment amb la temàtica.

Algunes de les preguntes que es podrien fer serien les següents:

 • Què en penseu sobre aquestes notícies?
 • Creieu que existeixen els extraterrestres? I altres monstres?
 • Encara que no existeixin, us agradaria que alguns d’ells fossin realitat?
 • Us agraden les històries on apareixen personatges fantàstics?
 • Per què penseu que hi ha gent que creu que existeixen certs monstres o éssers fantàstics?

És important que en algun moment s’expliciti que, en el cas de les dues notícies que s’han exposat, s’ha demostrat que els extraterrestres eren falsos i del monstre del llac Ness no es va trobar res (excepte uns sons que no es van gravar).

3. Llista dels éssers fantàstics que coneixem

Una última pregunta que es fa és:

 • Quins éssers fantàstics coneixeu?

En aquest punt, es poden fer grups de 4 alumnes per tal que escriguin en un full aquells éssers que se’ls acudeixin. Fins i tot, es podria deixar que s’inspiressin en algun dels llibres que hi pot haver a la biblioteca però sense llegir-lo. Es dona un temps curt, com a molt cinc minuts, per fer aquesta llista. Posteriorment, es posen en comú les llistes.

Prèviament, el mestre i la persona responsable de la biblioteca també han creat una llista amb éssers fantàstics propis del territori català per tal de poder-ho aportar quan es faci la posada en comú. Segurament en aquest punt, l’alumnat serà conscient que hi ha molts éssers propers que no coneix.

Possibles éssers a apuntar:

 • Bruixes
 • El gegant del pi
 • En Cigronet
 • Els minairons
 • Joan de l’ós
 • En Patufet
 • La dona d’aigua
 • El peix Nicolau
 • Dimoni Cucarell
 • Drac de Banyoles
 • L’Home del Sac
 • Comte Arnau
 • Comte Estruc
 • Fra Garí
 • Pere sense por
4. Presentació del repte

Una vegada s’ha engrescat els nens i nenes amb la temàtica i han vist que hi ha un punt de desconeixement, arriba el moment de presentar el repte. Se’ls exposa la idea d’investigar en grups sobre un dels personatges desconeguts per tal de donar-lo a conèixer a la resta de comunitat educativa. Es pot explicar que es farà una exposició a la biblioteca de l’escola amb els pòsters que faran sobre l’ésser en qüestió. També, seguint una mica la idea de jugar amb el que pot ser real o no, es pot anunciar que també es gravarà una entrevista amb el personatge triat de tal manera que sembli “real”.


Objectius

 • Activar els coneixements previs de l’alumnat sobre la temàtica dels éssers fantàstics.
 • Oferir significació, context i interès pel projecte.
 • Presentar el repte.

Materials

 • Notícia sobre éssers fantàstics: pot ser projectada o impresa segons les possibilitats
 • Fulls blancs 
 • Pissarra o cartolina
 • Llistat d’éssers fantàstics catalans

Suggeriments/observacions

La llista d’éssers fantàstics catalans s’ha fet tenint en compte aquells que tenen algun conte, àlbum, rondalla o llegenda escrita i adaptada per infants amb una certa qualitat. Abans d’afegir-ne algun altre, és important comprovar que es podrà recuperar alguna història on aparegui l’ésser i que sigui accessible pels i les alumnes.

Activitat 02. Investiguem els personatges!

Desenvolupament
petits grups 4 – 6 membres
Dues sessions (60’)

En què consisteix ?

L’activitat consisteix a fer la recerca de totes aquelles característiques que permetran donar a conèixer l’ésser fantàstic que ha tocat a cada grup. Aquesta investigació conduirà a tenir prou informació per desenvolupar el pòster i preparar l’entrevista.

Hi ha diverses fases que se segueixen. En primer lloc, la tria del personatge. I després la lectura del conte on apareix i d’altres llibres que ens poden donar informació sobre l’ésser determinat. Totes aquestes dades s’apunten a una fitxa de personatge que s’haurà facilitat a cada grup.


Desenvolupament de l’activitat

 1. Tria del personatge

En aquest punt de la SA es pot optar per diferents vies. Així i tot, es proposa que la mestra creï els grups heterogenis amb els quals treballaran els i les alumnes al llarg de tot el projecte. De la mateixa manera, per tal d’escollir el personatge que farà cada grup, es planteja que es faci de manera aleatòria traient, per exemple, el nom de l’ésser de dins d’un barret o algun objecte una mica màgic. Així, serà la criatura qui haurà escollit al grup i no al revés. 

Com a alternativa també es poden fer els grups separant-los per interessos. Cada alumne selecciona quin ésser li agradaria investigar i a partir d’aquí es creen els grups heterogenis.

 1. Lectura del conte

Una vegada cada grup té associat un ésser fantàstic, se’ls dona el conte o text on apareix la criatura. És a partir d’aquesta lectura conjunta en veu alta que han de començar a imaginar com és aquell ésser tant pel que fa a l’aspecte físic com també la personalitat. Per anar seguint, cada grup disposarà d’una fitxa d’anàlisi que s’haurà d’anar omplint i que serveix de guia per les reflexions del grup.

 1. Ampliació de la informació

Quan ja hagin llegit la història i s’hagi intentat completar la fitxa, també es poden oferir d’altres recursos (sobretot llibres) que parlen dels éssers fantàstics d’una manera més descriptiva. Aquesta segona font d’informació ajudarà a completar o reforçar les idees i coneixements que s’havien extret de la lectura del conte.

És important comprendre que segurament no s’aconseguirà tota la informació que es demana a la fitxa del personatge. En aquest sentit, si hi ha alguna cosa que no s’ha trobat, com a grup s’ha d’arribar a algun acord tenint en compte el que s’ha llegit sobre l’ésser en qüestió.


Objectius

 • Trobar les característiques de cada un dels éssers fantàstics.
 • Investigar sobre les característiques dels éssers fantàstics per tal d’ampliar la informació sobre les criatures.
 • Analitzar les històries per tal de trobar aquells elements que ajudin a poder definir la manera de ser de les criatures fantàstiques.
 • Arribar a acords i punts comuns justificats i raonats sobre aquella informació que es desconeix.

Materials

 • Cartells amb els noms dels éssers fantàstics
 • Un barret o una caixa
 • Fitxa del personatge buida
 • Conte relacionat amb cada ésser fantàstic
 • Bibliografia que ens serveixi per obtenir més informació.

Organització de l’espai de la biblioteca

Cada grup hauria de tenir un espai on poder llegir tranquil·lament el seu text i apuntar les característiques a la fitxa.

Rúbrica per part del mestre.


Avaluació

Cada grup hauria de tenir un espai on poder llegir tranquil·lament el seu text i apuntar les característiques a la fitxa.

Rúbrica per part del mestre.


Recursos

Llibres d’on extreure els textos:

 • ARRUFAT, Teresa; RIBAS, Teresa. Contes Catalans de tradició oral. Begonya Molins (il.). Farell.
 • BONMATÍ, Ricard. Contes populars catalans. Ximena Maier (il.). Baula.
 • CABALLERIA, Sílvia; CODINA, Ma Carme. Contes catalans retrobats. Elisenda Soler (il.). Farell.
 • CABALLERIA, Sílvia; CODINA, Ma Carme. Contes populars catalans. Elisenda Soler (il.). Farell.
 • ESTRUCH i SOBIRANA, Maria. Contes mariners catalans: contes, contalles i llegendes. Núria Puigdellívol (il.). Farell.
 • GASCH, Sol. Contes del Pirineu Català. Begonya Molins (il.). Farell.
 • MEROTO, Tina. La Bruixa grinyoladents. Maurizio A.C Quarello (il.). OQO.
 • Mil anys de contes. Núria Vilà i Enric Larreula (trad.). Baula.
 • VERDAGUER, Jacint. Totes les rondalles. Joan Junceda (il.), Andreu Bosch (ed.). Pirene i Proa.

Llocs web d’on extreure els textos:

Altres llibres d’on extreure informació:

 • ALFORCEA, Albert. El llibre dels éssers fantàstics de Catalunya. Barcanova.
 • CANOSA, Oriol. Dracs, fades i gegants: segueix el rastre de les criatures fantàstiques del teu entorn. Cristina Bueno (il.). La Galera.
 • FONT, Núria. Històries de l’any tirurany: petita guia d’éssers fantàstics de casa nostra. Anna Aparicio (il.). Cruïlla.
 • PRATS, Joan de Déu. El gran llibre de les criatures fantàstiques de Catalunya. Maria Padilla (il.). Comanegra.

Suggeriments/observacions

Alguns dels llibres i pàgines web no són específiques per infants. Per tant, potser convindria seleccionar els textos que parlen dels éssers que necessitem i oferir-los de manera aïllada per tal d’afavorir la investigació.

Activitat 03. Preparem l’entrevista!

Desenvolupament
Gran grup · petits grups · trios o parelles
Dues sessions 45′

En què consisteix ?

En aquesta activitat es tracta de crear i preparar l’entrevista a l’ésser fantàstic que gravarem posteriorment.

No només s’han de pensar bé les preguntes per tal que tinguin un sentit, sinó que també s’ha d’aconseguir que les respostes estiguin relacionades amb l’anàlisi del personatge que s’ha fet al llarg de l’activitat anterior.


Desenvolupament de l’activitat

 1. Què és una entrevista?

Abans de començar a pensar i escriure l’entrevista, és necessari invertir uns minuts a conversar en gran grup sobre què és una entrevista i què ens permet. També és interessant que els infants reflexionin al voltant dels diferents tipus de preguntes que existeixen de manera bàsica: obertes i tancades.

 1. Preparem les preguntes

Quan ja s’ha reflexionat conjuntament sobre l’entrevista, arriba el moment de plantejar quines preguntes es volen fer a la criatura de cada grup. Per fer-ho, cada petit grup es pot dividir en parelles o trios. Cada subgrup ha d’intentar completar el document per preparar l’entrevista per separat. En aquest document se’ls demana pel motiu de l’entrevista (per què és interessant aquest ésser, què volem saber d’ell?) i per les possibles preguntes, que en seran entre cinc i sis. Per tant, cada grup tindrà unes deu o dotze preguntes plantejades.

 1. Com respondrà el nostre ésser fantàstic?

Aquest tercer punt de l’activitat es proposa que es faci en una sessió posterior al moment de pensar les preguntes. Cada subgrup que es va fer a l’etapa anterior haurà de pensar la resposta de les preguntes que va plantejar l’altre subgrup. És a dir, s’intercanvien les preguntes. Han d’escriure les respostes. Aquestes respostes han de tenir coherència i relació amb la informació que han pogut extreure sobre l’ésser fantàstic. Després serà el moment de posar-ho en comú. De totes les preguntes i respostes han d’escollir-ne les vuit que pensin que estan més ben trobades.

Finalment, altra vegada amb subgrups, completaran la rúbrica de coavaluació valorant la tasca dels companys i companyes de l’altre subgrup.


Objectius

 • Preparar l’entrevista a l’ésser fantàstic.
 • Reflexionar sobre l’entrevista com un mètode per conèixer millor als entrevistats.
 • Ser capaços de respondre com si fossin l’ésser fantàstic tenint en compte els elements i les característiques que s’han analitzat prèviament.

Organització de l’espai de la biblioteca

Com que s’ha de treballar en grups molt reduïts segurament serà una sessió que es pot fer entre l’aula del grup i la biblioteca per tal de poder oferir espais adequats a tothom.


Avaluació

Coavaluació per fixar-se en la relació entre les respostes pensades i les característiques del personatge fantàstic.

Activitat 04. Una gravació fantàstica

Aplicació
petits grups
Dues sessions 45-60 minuts

En què consisteix ?

En aquesta activitat es tracta de gravar l’entrevista a l’ésser fantàstic que s’ha pensat prèviament fent servir el programa Audacity.

Hi ha d’haver una primera sessió que serveixi per descobrir i experimentar amb el programa per tal de conèixer-lo. A la vegada ha de servir d’assaig. La segona sessió serveix per fer la gravació final.


Desenvolupament de l’activitat

 1. Coneixem l’Audacity

Cada grup d’infants haurà de disposar d’un ordinador. Tots a la vegada obrirem el programa Audacity. Quan s’obre ja directament comença una gravació nova.

Per començar a gravar només s’ha de prémer el botó vermell de la pantalla. I per aturar-se, el quadrat que és com el símbol de STOP. Si es vol esborrar el que s’ha fet, hi ha una creueta petita al costat de la línia de so que ho esborra tot.

Es pot oferir una petita guia per tal que la puguin anar seguint.

En aquest punt, es busca que tots els infants puguin experimentar el fet de gravar la seva veu, escoltar-se i saber com funciona a nivell molt bàsic el programa. Per tant, hi ha d’haver una primera estona força lliure.

Quan ja s’hagi permès investigar lliurement durant un temps, es diu als nens i nenes que han d’escollir quin rol tindrà cada infant durant la gravació:

 • Entrevistador
 • Entrevistat
 • Tècnic de so
 • Muntador

Si són 6, hi poden haver dos entrevistadors o doblar alguna de les altres responsabilitats.

Una vegada s’ha escollit, és el moment de fer l’assaig de l’entrevista com si fos real. Així i tot, aquestes proves no quedaran gravades.

 1. A gravar!

Aquesta sessió serà el moment de gravar l’entrevista seguint els passos de gravació i l’assaig previ.


Objectius

 • Conèixer el programa Audacity de manera bàsica.
 • Ser capaços de gravar una entrevista amb un programa d’edició d’àudio.
 • Col·laborar a través de diferents responsabilitats per tal d’aconseguir el millor resultat possible.

Materials


Organització de l’espai de la biblioteca

En aquest punt de la proposta caldrà buscar diferents espais per poder gravar en silenci. Si no és possible, una altre manera d’organitzar-ho és que mentre un grup està gravant, els altres poden anar creant els seus pòsters informatius sobre l’ésser fantàstic.

Activitat 05. Creem un pòster informatiu!

Aplicació
petits grups
Dues sessions 45-60 minuts

En què consisteix ?

Es tracta d’elaborar un pòster per donar a conèixer l’ésser fantàstic que cada grup ha estat investigant. Els pòsters seran de format lliure, però tots tindran a algun lloc un QR des d’on es podrà escoltar l’entrevista que s’ha gravat.


Desenvolupament de l’activitat

Cada un dels grups haurà de dissenyar el seu pòster amb l’objectiu que sigui útil per donar a conèixer l’ésser fantàstic que han estat investigant a la resta de la comunitat educativa.

Les úniques indicacions que es donaran són que:

 • S’ha de descriure les característiques físiques de l’ésser (d’una manera més o menys visual)
 • S’ha de descriure les característiques de personalitat i gustos de l’ésser (d’una manera més o menys visual)
 • S’ha de deixar un espai per afegir el QR que dirigirà a l’entrevista gravada.

Es dona temps per tal que cada grup elabori el pòster. És important fer-ho en dues sessions per tal que, si fent el disseny veuen que necessitaran imatges o algun altre element es tingui la possibilitat de portar-ho de casa o de demanar-ho a l’escola.


Objectius

 • Resumir la investigació en un pòster que sigui atractiu i complet.
 • Prendre decisions gràfiques que facilitin la comprensió de la informació que es vol transmetre.
 • Buscar solucions per tal de respondre a les idees generades i adequar la feina al temps disponible.

Materials

 • Cartolines
 • Fitxa de personatge
 • Imatges o dibuixos
 • Material divers per crear el pòster (tisores, retoladors, llapis de colors…)

Organització de l’espai de la biblioteca

Es necessitaran taules on poder disposar les cartolines i els materials. També es poden oferir els diferents llibres de l’activitat 2 per tal que els ajudin a inspirar-se.


Suggeriments/observacions

Proposem crear els pòsters de manera manual perquè és una manera de fer més accessible per la majoria i per no fer servir els ordinadors o les tauletes altra vegada. Si els infants fossin destres amb alguna eina com el CANVA o el POWERPOINT també seria una possibilitat crear-ho amb aquests programes.

Activitat 06. Exposició fantàstica

final
Gran grup
Una sessió de 45 minuts

En què consisteix ?

Com a activitat final, es tracta de pensar i muntar l’exposició dins (o potser fora) de la biblioteca de l’escola.


Desenvolupament de l’activitat

Una exposició no es munta de manera espontània sinó que s’organitza de manera reflexionada.

A través d’una conversa en gran grup podem debatre sobre com disposar els diferents pòsters explicatius, si cal crear algun cartell o quin recorregut es proposarà als visitants. És important que entenguin que el temps és finit i que cal pensar en solucions senzilles.

Finalment, l’alumnat que ha creat els pòsters són els primers a poder gaudir de l’exposició.


Objectius

 • Organitzar l’exposició sobre els éssers fantàstics
 • Compartir la feina feta amb els companys i companyes
 • Ser conscients de la feina feta de manera conjunta

Materials

 • Fulls o cartolines de colors
 • Material divers (tisores, retoladors, llapis de colors…)
 • Pòsters dels éssers fantàstics

Organització de l’espai de la biblioteca

Això dependrà de les idees dels infants.


Suggeriments/observacions

Seria interessant que l’exposició no només fos oberta a la resta de companys i companyes de l’escola sinó que també la poguessin visitar d’altres membres de la comunitat educativa com els mestres o les famílies.