Pòster CDU il·lustrada

Classificació Decimal Universal (CDU)

La Classificació Decimal Universal (CDU) és un sistema de classificació bibliogràfica que cobreix totes les disciplines del coneixement humà i la seva producció.

La CDU s’utilitza en biblioteques, centres de documentació i altres institucions que necessiten classificar, organitzar i recuperar informació de manera eficaç. La seva estructura flexible i detallada facilita la localització de documents i recursos en múltiples disciplines.Basant-nos en l’adaptació elaborada pel Departament d’Ensenyament per a biblioteques escolars d’Infantil, Primària i Secundària, hem elaborat un pòster amb la CDU il·lustrada amb l’objectiu de facilitar les activitats de formació d’usuaris de les biblioteques escolars.

Ícones de la CDU il·lustrada:

En aquests arxius et pots descarregar les icones del pòster de la CDU il·lustrada. 

Les icones poden servir de suport a la codificació numèrica, per fomentar l’autonomia i l’aprenentatge de la classificació de la col·lecció amb l’alumnat prelector o per l’ús que cada equip considereu més oportu.

Ícones de la CDU il·lustrada Tamany 01

Ícones de la CDU il·lustrada Tamany 02

Activitat

Aquesta activitat es basa en la programació d’un Tale-bot per ubicar correctament els llibres de la biblioteca utilitzant targetes de cobertes i números de la CDU. Podràs conjugar la tecnologia i la formació d’usuaris de la biblioteca fent-la atractiva per l’alumnat.