Radioteatre: Fem una aventura auditiva

Ens convertim en dramaturgs sonors, interpretant una obra radioteatral captivadora per encisar l’oïda del públic de la nostra escola.


Què és el fa que aquesta sa sigui èpica/memorable?

Imagina’t: les llums estan apagades, no hi ha imatges, però les veus i els sons porten a l’audiència en un viatge inoblidable, a llocs i temps que només es poden veure amb la imaginació.

Amb aquesta SA ens submergim en el món màgic del radioteatre, on cada so i paraula compta. I el més emocionant: som nosaltres, amb les nostres pròpies veus i creativitat, els qui donem vida a aquesta història sonora! Aquesta és la màgia de crear una aventura auditiva on tots som estrelles!


En què consisteix aquesta situació d’aprenentatge [SA]?

Ens endinsem en el món del radioteatre, una forma d’art que potser molts no coneixem, però que té el poder d’encisar amb la simplicitat de la veu i el so.

En aquesta SA, l’alumnat és desafiat a convertir-se en dramaturgs sonors, creant o interpretant obres que es transmeten exclusivament a través del so, sense la necessitat de recursos visuals. Des de la tria de la història, fins a la interpretació, passant per la creació d’efectes sonors, l’alumnat treballarà en equip per produir obres radioteatrals que captivaran l’atenció de tota l’escola.


Producte final

El producte final serà un pòdcast de radioteatre creat i interpretat per l’alumnat. Aquesta obra radioteatral serà presentada a la comunitat escolar i potser compartida a través del web o xarxes socials de l’escola.


Nivell educatiu

Aquesta Situació d’Aprenentatge és dirigeix  a l’alumnat de 4t (cicle mitjà d’educació primària, 10 anys), 5è i 6è (cicle superior, 11 i 12 anys).


Àrees implicades

En aquesta Situació d’Aprenentatge, les següents àrees estan directament implicades:

 • Educació artística (especialment música i arts escèniques i performatives): l’alumnat es submergirà en el món de la producció radioteatral, desenvolupant habilitats en interpretació vocal, creació d’efectes sonors i comprensió del llenguatge artístic del radioteatre.
 • Llengua catalana i literatura: a través de la creació de guions i la interpretació de textos, els infants milloraran les seves competències en comprensió lectora, expressió escrita i oral.
 • Llengua castellana i literatura: aquesta àrea contribuirà a reforçar les habilitats de comunicació en castellà, així com a ampliar l’experiència literària de l’alumnat, incloent-hi la interpretació de textos i la redacció creativa.

Objectius d’aprenentatge

 1. Fomentar la comprensió lectora prèvia a l’escriptura de textos.
 2. Desenvolupar habilitats d’escriptura creativa en la creació de guions per al radioteatre.
 3. Comprendre i aplicar tècniques vocals i sonores per a la interpretació de personatges i escenes.
 4. Treballar en equip en la producció i representació de l’obra radioteatral.
 5. Fomentar la reflexió i autoavaluació sobre el treball realitzat.

Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta SA i com podem donar-les resposta?

Principalment, es poden presentar les següents dificultats:

 1. Por o nervis davant de la interpretació.
  • Solució: realitzar activitats de confiança i treball en equip per reforçar l’autoestima.
 2. Dificultats tècniques amb l’equipament.
  • Solució: oferir sessions de formació sobre l’ús de l’equipament.

Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta SA?

En aquesta Situació d’Aprenentatge, s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats mitjançant:

 1. Diversitat de rols: cada infant pot trobar un rol dins del projecte (escriptura, actuació, equip tècnic, etc.) que s’ajusti als seus talents i interessos.
 2. Treball en equip: fomentant la inclusió i la col·laboració entre tots els membres de l’equip.
 3. Adaptabilitat: les obres es poden seleccionar i adaptar segons les necessitats i interessos específics dels infants, tenint en compte la seva diversitat cultural i lingüística.

Activitats de la Situació d’Aprenentatge (SA)

Instruccions: 

 1. Hi ha d’haver una activitat inicial, on s’especifica el repte a l’alumnat i on s’explica el funcionament.
 2. Hi ha d’haver entre 3 i 5 activitats per desenvolupar el repte. 
 3. Opcionalment, pot haver-hi activitats d’aplicació.
 4. Hi ha d’haver una activitat final on es pugui desenvolupar i mostrar el producte final que s’ha desenvolupat per realitzar el repte. 

Activitat 01. Descobrim el màgic món del radioteatre

Activitat inicial
gran grup i petits grups
tres sessions de 60′

En què consisteix ?

Començarem amb una introducció al radioteatre, mostrant-ne exemples i destacant la importància de la narrativa sonora. A continuació, l’alumnat participarà en un taller pràctic de guions, on aprendran a escriure històries captivadores per a radioteatre, incloent diàlegs i efectes sonors.


Desenvolupament de l’activitat

 1. Introducció al radioteatre: presentació d’exemples de radioteatre, discussió sobre elements clau com el ritme, el to i l’ús del so per crear imatges mentals.
  Per a l’explicació, es pot escoltar un tall que hi ha a: https://radioteatre.com/ca/multimedia/audios/miscel-lania.html
 2. Taller de guions: l’alumnat treballarà en petits grups per desenvolupar els seus propis guions. Aprendran a estructurar una història, crear personatges i diàlegs, així com a incorporar efectes sonors. Per ajudar a crear aquests guions, també es podria plantejar que els infants poguessin veure obres teatrals escrites. Això els ajudaria a descobrir aquesta tipologia textual i a veure com s’ha d’escriure.

Objectius

 • Introduir l’alumnat en el format del radioteatre.
 • Desenvolupar habilitats d’escriptura creativa i narrativa.
 • Fomentar la comprensió de com el so i la veu poden crear imatges i emocions.
 • Potenciar el treball en equip i la cooperació.

Materials


Organització de l’espai de la biblioteca

La biblioteca serà un espai per a la presentació de la situació d’aprenentatge. A més, haurà de tenir altres espais destinats a treballar en petits grups.


Avaluació

Es farà servir una rúbrica per avaluar la creativitat, estructura i coherència dels guions, així com la participació i col·laboració en el procés de creació.

Llistes d’observació, verificació i rúbriques – radioteatre


Recursos

Exemples de radioteatre i bastida per a guions (vegeu a materials).


Suggeriments/observacions

L’equip docent haurà d’encoratjar l’alumnat a ser creatius i experimentar amb diferents gèneres i estils. També es pot proposar que basin els seus guions en llibres de la biblioteca, adaptant històries ja existents al format radioteatral. En aquest segon cas, facilitarà a l’alumnat la redacció de guions basats en històries ja existents.

Activitat 02. Orquestra de sons: creem efectes per al radioteatre

Desenvolupament
petits grups
una sessió de 60′

En què consisteix ?

En aquest taller, els infants exploraran com els efectes sonors poden afegir profunditat i realisme a les produccions de radioteatre. Utilitzaran objectes i materials per crear sons que imiten pluja, vent, passos, portes que es tanquen i molt més.


Desenvolupament de l’activitat

1. Introducció als Efectes Sonors (10 minuts)

L’equip docent comença amb una breu presentació sobre el radioteatre, destacant com els efectes sonors enriqueixen la narració i captiven l’audiència.

2. Demostració (10 minuts)

L’equip docent demostra com es poden crear sons quotidians amb objectes senzills. Per exemple, arrugar paper per simular el foc crepitant, o colpejar una taula lleugerament per imitar trons. En aquesta part, cal fer demostracions interactives, és a dir, s’ha de fer estil de joc, convidant l’alumnat a endevinar quin so s’està imitant.

3. Experimentació (15 minuts)

Els infants es divideixen en petits grups (els mateixos que en les sessions anteriors) i reben una caixa amb diferents materials (paper, plàstic, cloïsses, claus, etc.). Cada grup té la tasca de crear almenys tres efectes sonors diferents. Se’ls anima a ser creatius, utilitzant els materials de maneres no convencionals.

4. Pràctica, enregistrament i integració (20 minuts)

Els grups realitzen els enregistraments dels sons. A més, poden seleccionar parts dels seus guions on poden incorporar els sons creats.

5. Conclusió i reflexió (5 minuts)

Els infants reflexionaran sobre com l’ús dels efectes sonors pot transformar una història.


Objectius

 • Comprendre la importància dels efectes sonors en el radioteatre.
 • Desenvolupar la creativitat i la innovació en la creació de sons.
 • Fomentar la col·laboració i el treball en equip.
 • Aplicar els efectes sonors de manera efectiva en un context narratiu.

Materials


Organització de l’espai de la biblioteca

Per a aquesta activitat, la biblioteca es dividirà en estacions de treball on cada grup tingui un espai per experimentar amb els sons.


Avaluació

Utilització d’una llista de verificació per avaluar la creativitat, la qualitat dels sons produïts i la integració dels sons amb el guió.

Llistes d’observació, verificació i rúbriques – radioteatre


Recursos

Rúbrica.


Suggeriments/observacions

En cas que l’equip docent ho desitgi, es poden assignar efectes sonors específics a cada grup per garantir una varietat i evitar duplicacions.

Activitat 03. Veus en acció: assagem radioteatre!

Desenvolupament
3 sessions de 45′
petits grups

En què consisteix ?

En aquesta fase, l’alumnat començarà a donar vida als seus guions a través d’assajos enfocats en la interpretació vocal. Aprendran a sincronitzar les seves veus amb els efectes sonors creats anteriorment, treballaran en l’expressió i modulació de la veu per aportar profunditat als seus personatges i escenes.


Desenvolupament de l’activitat

1. Repartiment de papers i primera lectura

(Principalment es farà en la primera sessió de les tres)

 • Cada grup llegirà el seu guió col·lectivament.
 • Posteriorment, els infants triaran els seus personatges basant-se en preferències personals de forma equitativa (és possible que hi hagi grups que ja hagin triat els personatges durant la redacció del guió).
 • Cada grup haurà d’identificar els moments clau, el to i el ritme de la història. Després es farà una primera lectura en veu alta, provant diferents estils i enfocaments.
2. Tècniques vocals i interpretatives

(Es recomana fer-ho al final de la primera sessió o a l’inici de la segona):

 • L’equip docent explicarà conceptes com la modulació de la veu, l’expressió d’emocions i l’ús de pauses, tot fent de model amb exemples de diferents tècniques.
 • Després, es faran exercicis de veu com pràctiques de respiració, entonació, i expressió vocal.
 • Tot seguit, l’alumnat farà una pràctica individual i grupal, on cada infant practicarà la lectura del seu paper aplicant les tècniques apreses, rebent retroalimentació del grup i de l’equip docent.
3. Assajos amb efectes sonors

(Segona i tercera sessió):

 • Es farà un repàs dels efectes sonors creats en l’activitat anterior, amb l’objectiu de decidir quins sons s’utilitzaran en quines parts del guió.
 • Tot seguit, es practicarà la lectura del guió amb l’acompanyament dels efectes sonors, ajustant el ritme i la intensitat de la veu.
 • Amb ajuda de l’observació i la retroalimentació (entre iguals i per part de l’equip docent), els grups realitzaran canvis i milloraran la seva actuació.

Objectius

 • Millorar les habilitats d’expressió oral i interpretació.
 • Aprendre a sincronitzar la veu amb efectes sonors.
 • Fomentar la col·laboració i el treball en equip.
 • Desenvolupar la confiança i la presència escènica.

Materials

 • Guions impresos per a cada grup.
 • Equipament d’àudio per reproduir efectes sonors.
 • Espai adequat per a la realització dels assajos.

Organització de l’espai de la biblioteca

Caldrà crear zones de treball (assaig) amb suficient espai per a cada grup. A banda, es necessitaran dispositius per reproduir els efectes de so (si ho necessiten).


Avaluació

Utilització d’una llista de verificació per avaluar la claredat de la veu, expressió, i interpretació.

Llistes d’observació, verificació i rúbriques – radioteatre


Suggeriments/observacions

Durant l’activitat, caldrà animar els infants a experimentar amb diferents formes d’expressió vocal. Per fer-ho, l’equip docent haurà d’oferir retroalimentació constructiva després de cada assaig per ajudar en la millora contínua; tot fent acompanyament personalitzat als diferents grups.

Activitat 04. Enregistrem i editem el nostre radioteatre

desenvolupament
petits grups
dues sessions de 60′

En què consisteix ?

En aquesta activitat, els alumnes realitzaran l’enregistrament de les seves obres de radioteatre, aplicant les habilitats vocals, interpretatives i de creació d’efectes sonors apreses. A més, aprendran nocions bàsiques d’edició per a combinar les diferents pistes d’àudio i produir un pòdcast acabat.


Desenvolupament de l’activitat

1. Preparació de l’enregistrament
 • Cada grup revisarà el seu guió, fent èmfasi en la pronunciació, l’entonació i la claredat.
 • Tot seguit, farà una darrera pràctica de la lectura del guió, ajustant el to i la velocitat per a una major expressivitat.
2. Enregistrament de l’obra
 • L’alumnat, amb ajuda de l’equip docent, haurà de preparar els equipaments, configurant els micròfons (i la taula digital, si s’escau) i comprovant els nivells d’àudio.
 • Després, cada grup enregistrarà la seva obra, fent pauses necessàries i repetint seccions si és necessari.
 • Un membre de l’equip, juntament amb l’equip docent, supervisarà l’enregistrament per assegurar-se de la qualitat del so.
3. Introducció a l’edició

S’iniciarà amb l’explicació del funcionament del programari d’edició d’àudio. L’equip docent podrà fer una mostra de com editar un fragment d’àudio, afegint efectes sonors i ajustant volums.

4. Edició de l’obra
 • Els grups d’alumnes editaran les seves gravacions, afegint efectes sonors i ajustant els nivells d’àudio.
 • Es recomana dedicar temps per fer una revisió de les edicions per part d’altres companyes i companys, a més de l’equip docent, per tal de fer els ajustaments necessaris.

Objectius

 • Aplicar les tècniques d’interpretació vocal i creació d’efectes sonors en un context real.
 • Desenvolupar habilitats tècniques en l’enregistrament i edició d’àudio.
 • Fomentar l’atenció als detalls i la qualitat en la producció d’un pòdcast.
 • Potenciar la creativitat i la col·laboració en la producció d’un projecte comú.

Materials

 • Micròfons i equipament d’enregistrament d’àudio.
 • Ordinadors amb programari d’edició d’àudio (esmentats anteriorment).
 • Guions i esbossos dels efectes sonors.

Organització de l’espai de la biblioteca

Es necessita un espai tranquil amb bona acústica per a l’enregistrament. Si la biblioteca ho és, podrà enregistrar-se allà. Si no, caldrà trobar altres espais alternatius.


Suggeriments/observacions

L’equip docent ha de fer conscients als infants de la importància de la qualitat de l’àudio.

Cal planificar amb temps suficient per a l’edició, que pot ser un procés que requereixi més temps de l’esperat.

També cal proporcionar un espai on els infants puguin enregistrar sense interrupcions o sorolls de fons.Important: Si no es poden enregistrar tots els productes de radioteatre en la mateixa sessió, es recomana fer-ho aprofitant petites estones en les quals els grups vagin passant per l’espai habilitat a tal efecte.

Activitat 05. Estrena del radioteatre: la gran gala de presentació

final
gran grup
una sessió d’uns 60′

En què consisteix ?

En aquesta activitat final, cada grup d’alumnes tindrà l’oportunitat de presentar el seu pòdcast de radioteatre a la comunitat educativa.


Desenvolupament de l’activitat

1. Preparació de la sala

Ens assegurarem que la biblioteca estigui ben organitzada per a la projecció. Comprovarem que tots els seients (siguin cadires o espais per seure a terra) estiguin orientats cap a la pantalla i que hi hagi suficient espai per als grups que presentaran. Testejarem l’equipament (ordinador i projector) per assegurar-nos que tot funcioni correctament.

2. Instruccions inicials

Abans de començar, donarem instruccions clares als grups d’alumnes sobre com es desenvoluparà l’activitat. Explicarem el procés d’avaluació i distribuirem la guia d’avaluació (rúbrica) a cada infant o grup (segons considerem).

3. Presentació dels booktrailers

Cada grup s’aixecarà i farà una breu introducció del seu booktrailer, compartint la seva experiència i qualsevol informació rellevant que vulguin destacar. A continuació, es projectarà el seu booktrailer.

4. Avaluació i feedback

Després de la projecció de cada booktrailer, donarem uns minuts als infants per completar la guia d’avaluació basada en el que han vist.

5. Reflexió final

Una vegada tots els booktrailers hagin estat projectats i avaluats, obrirem una estona de debat i reflexió amb tota la classe. Aquí, els infants podran compartir les seves opinions sobre el que han après, els desafiaments que han afrontat i com es podrien superar en futurs projectes.

6. Conclusió i agraïments

Agrairem als infants el seu esforç i dedicació al projecte. Potser voldrem destacar alguns dels millors moments o aspectes creatius que hem observat durant les presentacions (sigues creatiu i lliure de fer-ho).


Objectius

 • Presentar de manera efectiva el treball creatiu davant d’una audiència.
 • Fomentar la confiança en parlar en públic i compartir idees creatives.
 • Valorar el treball en equip i la col·laboració.

Materials

 • Un ordinador connectat als altaveus, per poder escoltar els productes finals.

Suggeriments/observacions

Caldrà tenir present que és un dia de festa, de compartir. L’equip docent haurà d’animar a l’audiència a fer preguntes constructives i reflexives. I serà clau disposar del temps i espai suficient per donar oportunitat perquè tots els infants puguin compartir les seves experiències i aprenentatges.