Llums i llibres: creem retrats literaris

Què hi ha més enllà de la petita foto de la coberta? Què passava al voltant? En aquesta activitat, l’alumnat posa a prova la seva creativitat i imaginació, expandint el món de la coberta del llibre escollit i ampliant-ho en una foto ben enquadrada i original.

Grups reduïts de 3 persones
60′

Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

Aquesta activitat és èpica perquè, a part de motivar l’alumnat a descobrir nous llibres o compartir aquelles cobertes que ja coneixen, anima als nens i nenes a ser creatius i expressar-se de manera única. Els permet utilitzar la seva imaginació per crear imatges divertides i artístiques relacionades amb la lectura.


Descripció de l’activitat

Coneixeu la iniciativa Bookface Friday?
El ‘Bookface Friday’ és una iniciativa que busca connectar l’alumnat amb la lectura d’una manera divertida i creativa. En aquesta activitat, els diferents grups trien un llibre i utilitzen la seva coberta per crear una il·lusió òptica quan la combinen amb una part del seu cos o amb l’entorn. L’objectiu és integrar de manera imaginativa la coberta del llibre amb la realitat, creant una imatge que sembli formar part de la vida quotidiana.

Desenvolupament de l’activitat

1. Elecció de llibres per part de cada grup i discussió de les idees per a les noves cobertes.
2. Disseny i dibuix del croquis de les noves cobertes.
3. Llistat dels materials i espais necessaris.
4. Preparació de l’espai i l’attrezzo necessari i procés de captura de la foto corresponent.
5. Selecció de la foto escollida.
6. Exposició de les creacions de l’alumnat a la biblioteca del centre acompanyades del llibre original.

Objectius de l’activitat

 • Fomentar la creativitat i expressió artística de l’alumnat.
 • Relacionar la coberta amb els temes i personatges de la història.
 • Desenvolupar habilitats de treball en equip i col·laboració.
 • Millorar les habilitats de presentació i comunicació de l’alumnat.

Materials

 • Llibres seleccionats per allargar les cobertes.
 • Materials d’art variats (paper, llapis, colors, retoladors, etc.).
 • Dispositius digitals (tauletes o ordinadors amb càmera).

Organització de l’espai de la biblioteca

Caldrà que l’alumnat disposi de taules de treball per al disseny de la nova coberta, així com llibertat per escollir l’espai que millor s’adapti a la seva idea. Finalment, cal comptar amb una zona de presentació on es mostraran les fotografies realitzades al costat dels llibres (i cobertes) que les han originat.


Avaluació


Recursos

 • Mostreu a l’alumnat exemples de Bookface Friday que podeu trobar a Instagram.
 • Moltes de les biblioteques públiques de Catalunya participen en aquest repte. Potser la del vostre municipi en té algun exemple!

Suggeriments/observacions

Assegureu-vos que hi ha suficients dispositius per a tots els grups. Tingueu en compte la mobilitat de l’alumnat per trobar el millor “escenari”.


Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta activitat i com podem donar-les resposta?

Principalment es pot presentar la següent dificultat:

 • Varietat d’espais: l’alumnat voldrà escollir l’espai que més s’adapti com a escenari de la seva creació. Això pot suposar haver de sortir de l’aula i ocupar espais diversos del centre.

Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

Dins d’aquesta activitat, promovem la igualtat d’oportunitats i la consideració per la diversitat a través de:

 1. Accessibilitat completa: proporcionem accessibilitat universal als materials i eines tecnològiques, assegurant-nos que tot l’alumnat pugui participar plenament.
 2. Suports personalitzats: ajustem els suports i recursos tecnològics per a atendre a les diferents necessitats individuals, potenciant així l’aprenentatge de cadascú segons el seu propi ritme i estil.
 3. Cultura de la inclusió: estimulem una cultura d’inclusió on cada contribució creativa és respectada i valorada, fomentant un ambient on totes les veus són escoltades i totes les perspectives són apreciades.

Llums i llibres: creem retrats literaris