Conductor o aïllant? Descobrim el Makey Makey

L’alumnat descobreix un la placa Makey Makey i com es relaciona amb la programació Scratch, practicant amb un teclat virtual.

grups reduïts de dues persones
60′

Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

Els recursos digitals també poden connectar-se a la realitat física i apropar-se a l’entorn de l’alumnat.


Descripció de l’activitat

L’alumnat descobreix la placa Makey Makey i com es relaciona amb la programació Scratch practicant amb un teclat virtual. Amb un disseny molt senzill i utilitzant pocs blocs de programació, podem interrelacionar la placa Makey Makey amb Scratch, tot creant sons i altres animacions.

Desenvolupament de l’activitat

1. Presentem a l’alumnat el recurs Makey Makey:
 • Obrim el document “descobrim el Makey Makey”, que servirà de referència per a l’activitat.
 • Organitzem grups reduïts de treball de dues persones. 
 • Entreguem un kit de Makey Makey a cada grup. 
 • Demanem a l’alumnat que observi amb atenció la placa i els altres components del kit, tot pensant per a què serveix cada component.
2. Ensenyem els conceptes bàsics de conductivitat elèctrica:
 • Expliquem de forma breu què són els materials conductors i aïllants d’electricitat. També expliquem com funcionen els circuits elèctrics. 
 • Demostrem com es realitza la connexió dels cables Alligator.
3. Experimentem amb la placa Makey Makey:
 • Provem la placa Makey Makey tal com s’explica al document.
 • Comprovem la capacitat conductiva de diferents elements que tinguem a l’abast per exemple: llapis, goma d’esborrar, retoladors, fruita, paper, grafit, aigua, etc.
3. Dibuixem un teclat!
 • Convidem  l’alumnat a comprovar la conductivitat del grafit del llapis tot realitzant un dibuix amb quatre parts diferenciades tal com es mostra en el document Descobrim el Makey Makey.
 •  Provem el programa utilitzant els dibuixos com a teclat per activar el joc.

Objectius de l’activitat

 • Descobrir el kit Makey Makey.
 • Entendre els principis bàsics de conducció elèctrica.
 • Entendre la interacció entre Scratch i Makey Makey.

Materials

 • Ordinador per al docent.
 • Projector. 
 • Ordinadors per l’alumnat.
 • Kit Makey Makey.
 • Material per provar la conductivitat: llapis, goma d’esborrar, retoladors, fruita, paper, grafit, aigua, etc.

Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta activitat i com podem donar-les resposta?

Problemes de connexió de la placa: en cas de no connectar de forma apropiada els cables Alligator, la placa no funcionarà. Per realitzar la connexió de forma adequada, s’han de seguir els passos que es troben a la guia.


Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

 • El desenvolupament de l’activitat respecta el ritme d’aprenentatge de l’alumnat en oferir una progressió autònoma amb el suport de diferents guies que, acompanyades amb imatges, donen un suport addicional a l’alumnat.  
 • El treball en grups reduïts de dos alumnes amb característiques heterogènies permet valorar les habilitats i capacitats de cadascú.

Conductor o aïllant? Descobrim el Makey Makey