Participem en la cacera del tresor de la biblioteca

Quin llibre té un animal a la coberta? Quants llibres sobre dones podem trobar? Quin és el llibre més gros que hi ha a la nostra biblioteca? Sabríeu trobar un llibre en què el títol sigui només una paraula? Aquests i molts altres reptes són els que haurà de resoldre l’alumnat en aquesta aventura per conèixer millor el fons de la seva biblioteca. Se’n sortiran?

grups de 3 o 4 alumnes
una sessió d’entre 60′ i 90′

Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

Aquesta activitat és èpica perquè, a part de motivar l’alumnat a descobrir nous llibres, els motiva a treballar en equip i ser creatius per resoldre els diferents reptes proposats.


Descripció de l’activitat

En aquesta activitat, l’alumnat, en petits grups, haurà de resoldre reptes que els proposarem en una “cacera del tresor” a la biblioteca. Caldrà que trobin i fotografiïn (o documentin, depèn de la prova), aquells llibres que responguin al repte plantejat, ja sigui per la seva coberta, la seva temàtica o el seu argument.

Desenvolupament de l’activitat

 1. Explicació del funcionament de l’app i del tipus d’activitat.
 2. Creació dels grups.
 3. Resolució dels reptes per part dels diferents grups.
 4. Avaluació/puntuació dels reptes en gran grup.

Objectius de l’activitat

 • Identificar llibres basats en característiques específiques demanades.
 • Llegir títols de llibres i comprendre la informació bàsica sobre aquests.
 • Comunicar-se i compartir informació de manera eficaç dins de l’equip.
 • Desenvolupar habilitats bàsiques d’ús de tecnologia.
 • Fomentar l’esperit d’equip, la cooperació i la responsabilitat compartida dins de l’activitat.

Materials

 • 1 tauleta o dispositiu mòbil per equip.
 • Ordinador de sobretaula per l’avaluació/puntuació final.

Organització de l’espai de la biblioteca

No cal fer modificacions a l’espai de la biblioteca per a aquesta activitat.


Avaluació

Heteroavaluació: rúbrica treball en grup.


Recursos

Tutorial de com accedir a l’activitat/app-Tutorial de com crear activitats.


Suggeriments/observacions

Assegureu-vos que hi ha suficients dispositius per a tots els grups.


Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta activitat i com podem donar-les resposta?

Principalment es pot presentar la següent dificultat:

 • Funcionament de l’aplicació: recomanem que l’entrada a l’app es faci de manera simultània i guiada per a tots els grups. Us pot anar bé també fer una “cacera” de prova abans.

Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

Dins d’aquesta activitat, promovem la igualtat d’oportunitats i la consideració per la diversitat a través de:

 1. Accessibilitat completa: proporcionem accessibilitat universal als materials i eines tecnològiques, assegurant-nos que tot l’alumnat pugui participar plenament.
 2. Suports personalitzats: ajustem els suports i recursos tecnològics per a atendre a les diferents necessitats individuals, potenciant així l’aprenentatge de cadascú segons el seu propi ritme i estil.

Cultura de la inclusió: estimulem una cultura d’inclusió on cada contribució creativa és respectada i valorada, fomentant un ambient on totes les veus són escoltades i totes les perspectives són apreciades.

Participem en la cacera del tresor de la biblioteca