Degustadors literaris. Com fer l’anàlisi d’un llibre?

De manera pràctica, identifiquem alguns dels aspectes literaris clau que hem de tenir en compte a l’hora d’analitzar llibres per a infants i joves.

grups màxim 20
60′

Grup d’edat

Activitat pensada especialment per a professorat d’escoles i instituts i educadors de l’àmbit no formal. També pot adaptar-se per dur-se a terme amb l’alumnat de diferents etapes educatives.


Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

Analitzar un llibre és redescobrir-lo. De sobte, el plaer lector –que semblava limitar-se al primer impacte que ens generava una lectura– pot ampliar-se després de llegir: tornant al llibre, desgranant els seus aspectes literaris, reflexionant-hi…


Desenvolupament de l’activitat

 1. A la sala hi ha 25 llibres exposats de manera atractiva. 
 2. Els participants formen grups de 3 o 4 persones (hi ha 5 grups aproximadament).
 3. Cada grup ha d’escollir un sol llibre. Ha de ser un llibre que els resulti atractiu i que cap dels membres del grup conegui amb profunditat. La tria s’ha de fer de manera molt intuïtiva. 
 4. A continuació, cada grup ha d’elaborar un mapa conceptual a partir dels aspectes literaris de l’obra seleccionada. 
 5. Si hi ha temps, a partir de les anàlisis fetes, el dinamitzador pot exposar tipus de preguntes que podríem fer als infants en una conversa literària.

Objectius de l’activitat

 1. Prendre consciència de la importància de conèixer amb profunditat els llibres que compartim amb els infants i joves. 
 2. Conèixer alguns dels principals aspectes literaris que podem observar en una obra.  
 3. Ser capaç d’analitzar mínimament els aspectes literaris principals d’un llibre en concret.  

Materials

 • 25 llibres que responguin a diferents aspectes literaris. La selecció dependrà dels coneixements previs dels participants. 
 • Guia d’ingredients literaris (una per participant). Aquesta guia ha de resumir, de manera breu, els principals aspectes literaris que podem identificar en una obra.

Organització de l’espai de la biblioteca

Cal que l’espai sigui prou ampli i diàfan com per moure’s amb comoditat. Els 25 llibres escollits han d’estar disposats de manera atractiva.


Recursos

Els aspectes literaris i que poden ser analitzats dependran del nivell de coneixement de l’àmbit literari dels participants en l’activitat. Algunes obres de referència que poden ajudar-nos a l’hora de concretar la selecció d’aspectes i obres que utilitzarem per a l’activitat són: 

 • Chambers, Aidan. Dime. Los niños, la lectura y la conversación. Fondo de Cultura Económica. Mitjançant l’explicació del que hauríem de tenir en compte a l’hora de conduir una conversa literària, Chambers apunta diferents aspectes literaris en què ens podem fixar. 
 • Colomer, Teresa (dir.) (2022). Siete llaves para valorar las historias infantiles. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Un llibre que explica amb detall com podem valorar els llibres per a infants. Imprescindible. El trobareu gratuïtament penjat a la xarxa
 • Colomer, Teresa; Manresa, Mireia; Ramada Prieto, Lucas; Reyes López, Lara. (2018). Narrativas literarias en educación infantil y primaria. Síntesis. Especialment els capítols 2 (“La literatura como objeto material”) i 4 (“La literatura como producto artístico”). 
 • Colomer, Teresa. (1995). La formació del lector literari a través de la literatura infantil i juvenil. [Tesi de doctorat, Universitat Autònoma de Barcelona]. Tesis Doctorals en Xarxa. Disponible AQUÍ.

Correro Iglesias, Cristina. (2018). Els llibres infantils al segle XXI. [Tesi de doctorat, Universitat Autònoma de Barcelona]. Tesis Doctorals en Xarxa. Disponible AQUÍ.

Aquestes dues tesis doctorals analitzen amb deteniment un corpus determinat, de manera que ens proporcionen una valuosa pauta per valorar els llibres per a infants. 

 • Correro, Cristina; Portell, Joan (2023). Lectures que fan lectors. L’educació literària d’infants i joves. Eumo. 

Aquest llibre recull, de manera sintètica, alguns aspectes literaris que podem tenir en compte a l’hora de valorar els llibres per a infants i joves. Resulta especialment interessant el focus que posa en la narrativa. Curs online obert: Triar llibres per a infants i joves. Elaborat pel grup de recerca Gretel (UAB) en col·laboració amb l’Institut Obert de Catalunya. Podeu consultar-lo a AQUÍ.


Suggeriments/observacions

Aquesta activitat és una adaptació d’una proposta dissenyada per Natàlia Martínez i Marc Alabart. Perquè sigui una activitat realment significativa cal adaptar-la al context en què s’ha de dur a terme.


Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta activitat i com podem donar-les resposta?

 • Podem trobar-nos amb el dubte de quines obres fer servir. Recomanem consultar seleccions de referència com ara El Garbell, de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, o les crítiques de la revista Faristol. 
 • Podem trobar-nos amb manca de temps a l’hora d’explorar bé els llibres i identificar-ne els aspectes literaris. Recomanem o bé ampliar el temps de l’activitat, o bé utilitzar àlbums o llibres il·lustrats que permetin una lectura més àgil.

Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

 • Hem d’escollir les obres que farem servir tenint en compte el nivell de coneixement dels participants. 
 • Hem d’oferir als participants un material de referència (llista d’ingredients) que els ajudi a identificar els aspectes literaris en els llibres. 
 • El fet de treballar en grup ha de permetre que les persones amb més capacitat de resoldre l’activitat ajudin les que tenen més dificultats.

Degustadors literaris. Com fer l’anàlisi d’un llibre?