Escape room literari: resol el misteri de la biblioteca

Accepteu el repte? Utilitzeu pistes literàries i el poder de la tecnologia per desxifrar enigmes i revelar el misteriós tresor ocult a la biblioteca.

grups de 4-6

1 sessió de 60′


Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

Aquesta activitat no és només un joc, és una aventura dins del món dels llibres on l’alumnat és el protagonista, a l’estil “break out” o “escape room”.


Grup d’edat

El curs al que va adreçada aquesta activitat anirà relacionada amb les dificultats de les activitats o l’adaptació que es faci d’aquestes.

Es recomana fer-ho amb infants dels cicles mitjà (3r i 4t) i superior (5è i 6è), però es podrà fer amb infants de cursos anteriors si s’adapten les activitats i els continguts.


Descripció de l’activitat

Durant aquesta hora, l’alumnat es dividirà en petits grups per explorar la biblioteca en busca del tresor ocult. Armats amb tauletes, hauran de seguir una sèrie de pistes literàries i digitals que els conduiran a través de diferents enigmes i desafiaments. Cada grup haurà de treballar cooperativament per desxifrar els missatges ocults en llibres, escanejar codis QR que els revelaran informació, i utilitzar l’enginy per resoldre preguntes que els portaran un pas més a prop del tresor. La col·laboració, la lectura comprensiva i l’ús eficaç de la tecnologia seran claus per al seu èxit.


Desenvolupament de l’activitat

Introducció al joc:

La biblioteca escolar amaga un secret mil·lenari: l’últim exemplar d’un llibre màgic que conté la història mai contada de la biblioteca. No obstant això, aquest llibre ha estat segellat i amagat per l’antiga bibliotecària per protegir el seu poder. L’alumnat haurà de resoldre enigmes i superar proves relacionades amb la lectura i els llibres per desbloquejar el misteri i trobar el llibre perdut abans que es tanqui la biblioteca per sempre, en aproximadament una hora.

Desenvolupament del joc:
 1. Inici (5 minuts).
  Es reparteix a cada equip un mapa de la biblioteca amb la primera pista marcada i una tauleta. Cada equip rep també una targeta amb un codi QR que, en escanejar-lo, els porta al primer formulari web amb l’enigma a resoldre.
 2. Primera pista (10 minuts):
  El formulari els planteja un enigma sobre un famós autor o llibre, la resposta del qual els dirigeix a una secció específica de la biblioteca. Allà, han de buscar un llibre concret que conté dins una clau (física, d’un cadenat) i el següent codi QR.
 3. Segona pista (10 minuts):
  Amb la clau, obren una caixa que conté un trencaclosques literari. Aquest trencaclosques serà la coberta d’un llibre concret que hauran de trobar a la biblioteca. En resoldre’l, hauran d’anar a buscar el llibre (cercant la seva ubicació al cercador de préstec de la biblioteca escolar, per facilitar trobar amb facilitat la seva ubicació), dins del qual troben el següent codi QR.
 4. Tercera Pista (15 minuts):
  Aquest codi QR els porta a un formulari amb preguntes de comprensió lectora basades en un extracte d’un llibre concret. Cada pregunta correcta els dona una xifra, que juntes formen la combinació d’un cadenat que obre la següent caixa amb pistes.
 5. Quarta pista (10 minuts):
  La caixa conté un mapa de la biblioteca amb diversos llibres marcats. Han d’anar a aquests llibres, on cada un té una paraula clau dins. En unir les paraules clau en l’ordre correcte, formen una frase que els indica on està amagat el llibre perdut (un espai concret de la biblioteca).
 6. Final (10 minuts):
  Amb la frase descobreixen l’amagatall del llibre perdut. En trobar-lo, han de tornar al punt d’inici per “alliberar” la història secreta, utilitzant un últim codi QR que els mostra un missatge de l’antiga bibliotecària agraint-los el fet d’haver trobat el llibre i de preservar la màgia de la lectura.
Reflexió i Tancament (5 minuts):

Un cop completat el joc, es fa una breu sessió amb els infants per reflexionar sobre la importància de la lectura i com cada llibre és una aventura. Es pot lliurar un petit premi o reconeixement a tots els participants pel seu esforç i treball en equip.


Objectius de l’activitat

 1. Fomentar la lectura i la comprensió lectora.
  A través de la resolució d’enigmes basats en textos i referències literàries, s’incentiva l’interès per la lectura, cercant millorar les habilitats de comprensió.
 2. Desenvolupar habilitats de treball en equip.
  Es potencia la col·laboració i la comunicació entre l’alumnat, destacant la importància del treball en equip per assolir un objectiu comú.
 3. Potenciar l’ús educatiu de la tecnologia.
  S’utilitzen dispositius com tauletes per integrar la tecnologia de manera educativa, ensenyant a l’alumnat com es pot utilitzar eficaçment per investigar i resoldre problemes.
 4. Fomentar el pensament crític i la resolució de problemes.
  És desafiar a l’alumnat amb enigmes que requereixen un pensament lògic, crític i creatiu, millorant així les seves habilitats de resolució de problemes.
 5. Connectar l’alumnat amb el patrimoni cultural i literari.
 6. A través de la descoberta de llibres i històries dins la biblioteca, s’acosta l’alumnat al patrimoni cultural i literari, augmentant la seva apreciació per la diversitat de gèneres i autores/autors.

Materials

Codis QR impresos, tauletes per llegir els codis, formularis web preparats amb preguntes, petites caixes amb cadenats de combinació, claus amagades, llibres seleccionats amb pistes dins, mapes de la biblioteca, i un llibre vell com l’objecte final a trobar.


Organització de l’espai de la biblioteca

Caldrà ubicar els diferents elements del joc en els seus llocs pertinents.


Avaluació

S’utilitzarà una rúbrica que inclogui criteris com la participació activa, la col·laboració en equip, la capacitat de resolució de problemes, la comprensió lectora i l’ús efectiu de la tecnologia.


Suggeriments/observacions

 • Cal preparar amb antelació els materials i assegurar-se que tota la tecnologia funciona correctament, a més de comprovar que les pistes i els llibres seleccionats es troben en els llocs adequats.
 • S’haurà de plantejar si cal un ús de pistes addicionals per als grups que es puguin encallar en determinats enigmes.
 • Es pot realitzar una breu sessió de retroalimentació al final de l’activitat per compartir experiències i aprendre de les estratègies dels altres equips.
 • Per tal que tots els infants puguin fer l’activitat a la vegada, es recomana fer tantes opcions diferents de recorregut com grups hi hagi. Caldrà tenir en compte que han de trobar el llibre final de forma conjunta. Per fer-ho, es recomana repartir la frase final en tantes parts com grups hi hagi.

Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta activitat i com podem donar-les resposta?

 • Dificultat en l’ús de la tecnologia.
  • Proposta: fer una breu introducció o tutorial sobre com utilitzar els dispositius abans de començar l’activitat.
 • Desigualtat en el nivell de lectura entre l’alumnat.
  • Proposta: disposar de pistes i enigmes amb diferents nivells de dificultat, permetent adaptar l’activitat segons les necessitats individuals.

Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

Per a una bona atenció a la diversitat caldrà:

 • Disposar d’activitats i materials adaptats per a alumnes amb necessitats educatives, assegurant que tots i totes puguin participar plenament.
 • Fomentar la diversitat de rols dins els equips, assegurant que cada infant pugui contribuir segons les seves fortaleses.
 • Proporcionar suport addicional i adaptacions per a infants que requereixin atenció específica, incloent-hi el suport de personal, materials adaptats, o més temps per completar algunes tasques.

Escape room literari: resol el misteri de la biblioteca