La volta al món a través dels llibres

S’explica a l’alumnat que seran els encarregats de preparar un MyMaps amb un recull de llibres per a la resta de l’escola per celebrar el dia de les llengües maternes amb les famílies. Es realitza una pluja d’idees sobre què saben d’altres cultures i llengües, quins llibres coneixen d’altres països, quines coses els agradaria descobrir, etc.

gran grup i 4 grups de 4

1 sessió d’una hora


Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

El projecte serà memorable perquè serà una eina que tota la comunitat educativa farà servir durant el Dia de les Llengües Maternes i que continuarà ampliant en un futur i en qualsevol moment. A més a més, els alumnes treballaran amb molta motivació perquè tot surti perfecte pels seus companys, serà una experiència genial per ells! I això no és tot, ja que el fet de combinar els llibres amb la nova tecnologia per recomanar-los els entusiasmarà encara més. Sempre els agrada anar a la biblioteca i explorar noves oportunitats amb la tecnologia! És una proposta interessant i diferent per recomanar llibres i incloure les famílies a l’escola. 


Grup d’edat

1r de Primària


Desenvolupament de l’activitat

Amb l’objectiu de celebrar el Dia de les Llengües Maternes d’una manera diferent, es proposa a l’alumnat de 1r de primària realitzar un recull de recomanacions de llibres d’arreu del món per compartir amb la resta de l’escola (alumnat, famílies i mestres). Aquests llibres poden ser escrits en altres llengües, explicar altres cultures, estar ambientats en diferents països o entorns, etc. Per recollir-ho de manera visual i fer-ho més atractiu, es suggereix fer el recull amb un MyMaps i en cada punt del mapa hi hauria una recomanació del llibre que estigui associat a aquell punt geogràfic. Aquestes recomanacions tindrien diferents formats: oral (amb àudios o vídeos), escrita amb un pòster amb imatges i frases (Canva), amb un núvol de paraules, amb dibuixos fets a mà… 

Per començar, es convida a les famílies dels infants a compartir diferents llibres del seu país; poden venir a explicar-los, enviar algun vídeo, prestar-nos algun llibre, etc. Un cop l’alumnat tingui prou material per recomanar, s’organitzen en grups i trien quins llibres vol presentar cada grup i quin format tindrà cadascun (l’única premissa és que cada grup ha de fer almenys un tipus de recomanació). Un cop tenen les recomanacions fetes, en gran grup es col·loquen els punts al mapa enllaçant les seves produccions. 

Finalment, en petits grups es familiaritzen una mica amb l’aplicació MyMaps i es preparen una breu explicació per anar a presentar-ho a la resta de cursos i animar-los a omplir el mapa el Dia de les Llengües Maternes amb noves recomanacions.


Objectius de l’activitat

  1. Motivar l’alumnat a través del repte de fer una producció per a tota la comunitat educativa.
  2. Despertar la curiositat sobre les altres cultures i llengües.
  3. Compartir els objectius de la SA.

Materials

  • Ordinador i projector per ensenyar un exemple del que és el MyMaps.
  • Materials d’avaluació per conèixer els objectius de la SA.
  • Jamboard per recollir les creences i dubtes de la pluja d’idees.

Organització de l’espai de la biblioteca

Seria convenient realitzar l’activitat a la biblioteca per si l’alumnat es motiva per començar a investigar sobre les diferents cultures i llengües d’arreu del món.


Avaluació

A banda de les observacions per part de la mestra i per les evidències de les diferents activitats realitzades, l’alumnat també s’avalua a ell mateix i als seus companys i companyes. L’autoavaluació la realitzen a l’inici i al final de la SA, amb una diana d’autoavaluació que adjunto; tot i això, sempre la tenen a mà per poder-la consultar durant el procés d’aprenentatge. La coavaluació la fan al final del procés amb la graella de coavaluació i la valoració del treball en grup recuperant el contracte que van omplir a l’inici.

L’organització quedaria així:

Sessió 1

Es presenta la diana d’avaluació per tal que coneguin el que s’espera que aprenguin i vegin en quin punt es troben.

activitat 3

Omplen i signen el contracte de grup, deixant sense omplir l’apartat final.

activitat 6

Avaluen l’explicació oral dels seus companys amb la graella de coavaluació, per tal de millorar-la abans de fer-ho davant de la resta de grups. 

sessió final

Recuperen la diana d’avaluació presentada el primer dia i es tornen a autoavaluar. Acaben d’omplir la valoració final del contracte de grup.


Suggeriments/observacions

En acabar aquesta sessió, aprofitant la diversitat cultural dels infants de l’escola, es demana la col·laboració de les famílies per venir a explicar-nos contes del seu país d’origen, llibres en la seva llengua o altres que expliquin quina és la seva cultura i forma de vida per la propera sessió.

Materials necessaris:

Rúbrica de coavaluació

Contracte de treball en grup

Diana d’avaluació


Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

Es treballa amb grups cooperatius, pel que s’organitzen els grups de manera heterogènia tot tenint en compte interessos i habilitats individuals. D’aquesta manera ens assegurem que on algú li costa més arribar, algun/a company/a li pot donar un cop de mà. A més a més, es propicia un bon clima de treball on tothom té el seu paper, amb els càrrecs de grup, i se sent valorat i escoltat per la resta.

A l’hora de pensar les diferents activitats es té en compte el mètode DUA, pel que els coneixements els arriben a partir de diferents formats, ja que les famílies comparteixen contes del seu país d’origen fent servir diferents eines per explicar-los (vídeos, imatges, titelles, explicació oral…) i els infants també coneixien nous llibres de diferents maneres (lectura individual, compartint amb companys…). A més a més, se’ls demana realitzar recomanacions de llibres en diversos formats, per tal d’assegurar-nos que tothom es pugui sentir motivat i satisfet amb alguna de les tècniques (gravant vídeos, realitzant pòsters, creant núvols de paraules o fent dibuixos).

La volta al món a través dels llibres

Escola Torrent d’en Melis