Àgora | Barcelona

Biblio[tech]

Àgora | Barcelona ↓

A l’escola Àgora de Barcelona, el procés de millora contínua per acompanyar a l’alumnat perquè desenvolupi al màxim les seves aptituds des d’una mirada integral i participativa són alguns dels principis des dels quals es desprenen dos pilars fonamentals per al centre: l’educació afectivosexual i les pràctiques restauratives.

El repte

A través d’una atmosfera que esdevé un clam a l’ambient afectuós promouen que l’alumnat aprengui de manera respectuosa, integral i desenvolupi una comprensió profunda i empàtica de les relacions humanes. Una comunitat educativa que s’alça en un ambient de comprensió i respecte mutu, traçada amb un esperit innovador que obre la porta a intercanvis d’experiències amb altres centres en una cerca de millora constant i equitat educativa. 

Després de romandre adormida un temps, un nou vent d’innovació va començar a bufar amb el projecte BiblioTech, projecte que va coincidir amb la nova obertura de la biblioteca. Un espai on fondre la part més tecnològica que caracteritza algunes pràctiques del centre amb la part d’aprenentatges més manipulatius, experiencials, de recerca i artístics que també caracteritzen altres pràctiques del centre. 

S’ha anat creant un entorn educatiu únic, amb propostes d’aprenentatge i recursos per avançar cap a un model de biblioteca escolar que sigui punt de trobada per a tota la comunitat educativa i un espai estimulant amb llibertat creativa, on l’alumnat pugui aprendre, desenvolupar pensament crític i crear els seus propis projectes.

Procés

Amb el propòsit clar d’aconseguir crear un entorn impulsor de les diferents formes d’aprenentatge i que estimuli el delit lector, l’equip motor va iniciar aquest procés de transformació, el qual no va estar exempta de reptes. 

La distribució d’espais iniciada va estar pensada per encabir les noves oportunitats d’aprenentatge que arribaven de la mà de BiblioTech amb nous recursos materials i formació. Així, van aconseguir convertir la biblioteca en un espai dinàmic i flexible que acull diferents zones adaptant-se a les necessitats de la comunitat educativa en cada moment i fomentant l’ús de diversos recursos en diversos formats. 

L’alumnat entusiasmat per les noves oportunitats ha començat a utilitzar la biblioteca com un espai vibrant de treball i descobriment. Amb l’arribada d’activitats més creatives com l’elaboració de booktrailers, tallers de Scratch o pòdcast, entre moltes altres noves propostes, s’ha convertit en un espai on l’alumnat pot explorar amb tecnologies diferents propostes lectores que han fomentat nous aprenentatges col·laboratius. 

La proximitat al parc tecnològic de creació digital ha permès que l’escola desenvolupi projectes innovadors en robòtica i programació, amb la nova mirada de la biblioteca. 

Oportunitats

Amb totes aquestes propostes se segueix expandint les possibilitats de participació comunitària més enllà de la comunitat educativa,  nodrint-la amb activitats com contacontes, enriquint de diversitat cultural aquest espai on les famílies comparteixen lectures en diverses llengües i contribueixen a crear un vincle més profund entre la comunitat educativa i l’escola. Còmplices també, que la biblioteca es vagi convertint cada dia més en un espai de trobada i col·laboració on tothom participa i pot respondre als seus interessos.  

Per garantir que aquesta transformació arreli profundament, l’equip motor té clar que aquest només és el començament d’un viatge emocionant ple de possibilitats. L’escola Àgora té el compromís de seguir avançant, i sobretot, consolidant el nou projecte biblioteca. Per fer-ho, esbossen les següents passes, on situen puntal el repte d’assolir la participació activa de tot el claustre. Així, amb cada passa, la biblioteca escolar es va consolidant com el centre d’una escola preparada per afrontar els reptes del futur amb passió, visió i determinació.