Fem Stop Motion a infantil!

Fes servir la tècnica de Stop Motion per crear un Booktràiler que animi els companys i companyes a llegir els llibres d’Hervé Tullet!

dos petits grups

Dues sessions de 30′ per a cada petit grup


Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

Aquesta SA està pensada partint de l’interès dels infants sobre els llibres d’Hervé Tullet. Per aquest motiu es planteja que puguin fer Booktràilers per a engrescar a la resta de l’escola a accedir als llibres d’aquest autor. Els infants seran els protagonistes del seu aprenentatge adquirint autonomia personal i elaborant una autoimatge positiva, equilibrada, igualitària i lliure d’estereotips discriminatoris. 

Els primers contactes amb la tecnologia digital han de permetre als infants anar adquirint destreses comunicatives i el desenvolupament d’habilitats cognitives en col·laboració amb els altres. Des d’un ús saludable amb la diversitat de dispositius i aplicacions, l’infant pot participar en activitats contextualitzades i propostes interactives amb l’acompanyament de la persona adulta.


Grup d’edat

Infantil 4


Desenvolupament de l’activitat

 • A la biblioteca, es presenta el racó de recursos digitals i materials plàstics disponibles.
 • Els grups decideixen els materials i dispositius que utilitzaran per crear el Booktràiler.
 • Amb l’acompanyament de la mestra, els infants comencen a elaborar el Booktràiler utilitzant la tècnica de Stop Motion.
 • La mestra realitza el muntatge final del Booktràiler.

Objectius de l’activitat

 1. Adquirir autonomia en situacions quotidianes, resolent i superant nous reptes, de forma creativa
 2. Ús del llenguatge plàstic com a font de gaudi, de creació i d’aprenentatge. 
 3. Adquirir destreses comunicatives a través de diferents dispositius tecnològics i digitals. 
 4. Treballar en equip amb respecte i tolerància cap als altres.

Materials

 • Pintura, gomets, colors, retoladors, ceres, paper d’embalar, tisores, full din4, cartolina…
 • Tauletes, càmeres HUE, App per anar posant les imatges.

Organització de l’espai de la biblioteca

S’ha fet selecció de diferents llibres per poder fer el Booktrailer.

En aquest cas, es van proposar 4 llibres d’Hervé Tullet:

 • Colors
 • La dansa de les mans
 • Un llibre
 • Juguem?

Avaluació

Escala de rang


Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

 • Ús de gestos, expressions facials, repeticions i vocalitzacions per reforçar els missatges orals. 
 • Gestió flexible del temps, els espais i els materials. 
 • Respecte als diferents ritmes i maneres d’aprendre dels infants. 
 • Ajuda i suport en cas de demanda o necessitat (explícita o implícita).

Fem Stop Motion a infantil!

Escola Àgora