Doctor Alberich i Casas | Reus

Biblio[tech]

Doctor Alberich i Casas | Reus ↓

A l’Escola Doctor Alberich i Casas l’equitat educativa garantint varietat de formes d’aprenentatge per promoure les màximes oportunitats, lidera l’autèntica revolució de la seva trajectòria pedagògica. Cada aula, es un veritable espai d’inspiració, on es percep l’esforç per incorporar estratègies i recursos que generin diferents experiències per fer brollar les habilitats i aprenentatges de tots els infants. Les aules es transformen en laboratoris de descobriment, on la tecnologia s’integra de forma natural en el procés d’aprenentatge autònom i significatiu, perseguint la millora constant en la qualitat educativa i l’impuls del treball cooperatiu.

Un repte

Un reflex d’una pedagogia centrada en el foment del pensament crític per fer front a les desigualtats de la societat de la informació. Amb aquest esperit per evolucionar i perseguint la millora pedagògica constant es van endinsar en el projecte BiblioTech, amb l’objectiu d’aconseguir una BE que se centri en les necessitats i ofereixi un equipament que doni suport a l’ensenyament i aprenentatge tant de l’alumnat com de tot el claustre

La participació en el projecte BiblioTech es convertirà en un graó fonamental de la identitat escolar i pedagogia del centre vinculada estretament amb els espais maker-stam i de creació. El compromís i esforços constants de l’equip motor, han convidat a navegar en aquest viatge a les famílies, docents i a l’alumnat, unint-les en un vincle de compromís compartit. Aixecar la nova biblioteca no només implica la creació d’un nou espai físic, sinó també, la revitalització del fons literari o la planificació i implementació de nous programes i activitats. Les famílies del centre implicades en aquesta renovació, han format part del gran procés d’esporga que l’equip motor ha liderat, creant un espai on sistematitzar una renovació constant del fons literari on tota la comunitat educativa serà part.

Procés

Amb la creació de la nova biblioteca i la descoberta de les noves activitats que acompanyen les possibilitats dels materials dels kits tecnològics l’equip motor ha obert un nou món on la tecnologia i la innovació es fusionen amb la tradició i la cultura local. La biblioteca, a més de ser un espai d’accés a la informació, serà espai de trobada, d’inspiració i transformació social i cultural, sent node d’equitat també digital. 

Les activitats de ràdio, cinema, booktubers, suport visuals de llibres signats, programacions amb robòtica… són ingredients essencials per oferir varietat en l’accés a la informació. L’equip motor s’esforça amb tenacitat a favor d’aconseguir una biblioteca multialfabetitzadora, on els aprenentatges personalitzats i inclusius es comprometin també, amb l’equitat educativa per garantir que l’alumnat no queda exclòs de l’accés de la informació en cap de les seves formes. Alineant així, la biblioteca amb el projecte de centre,  i connectant-la amb els espais Steam i de creació del centre.

Oportunitats

En aquest viatge, la visió d’un futur on l’aprenentatge continua sent sinònim d’actualització, de qualitat, comunitat, creativitat i descobriment segueix prenent forma i assentant-se en els fonaments de la biblioteca escolar. Així, amb un recorregut ja iniciat i altres trams per seguir explorant, la biblioteca de l’escola va emergint amb la força de la participació dels seus protagonistes.