Escriptura del poema

Animarem els nens i nenes  a escriure un poema utilitzant rimes o versos lliures, segons la seva preferència.

gran grup

Sessió de 45′


Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

La presentació final dels poemes, ja sigui en forma d’acte públic, exposició o altres mitjans, converteix l’experiència en un esdeveniment memorable que pot quedar gravat en la memòria dels infants.


Grup d’edat

Comunitat de grans


Desenvolupament de l’activitat

Animarem els nens i nenes  a escriure un poema utilitzant rimes o versos lliures, segons la seva preferència. Suggerirem  estructures simples, com ara estrofes de quatre versos, o deixar-los total llibertat creativa. Tenint en compte que la presentació pot incloure la lectura en veu alta del poema, la creació d’il·lustracions visuals, l’ús de la música o fins i tot la realització de petits vídeos explicatius, els infants hauran de pensar de quina forma el compartiran amb la resta de comunitat.


Objectius de l’activitat

  1. Desenvolupar habilitats poètiques: Suggerir estructures poètiques simples, com estrofes de quatre versos, per proporcionar una guia, mentre es fomenta la llibertat creativa en la creació dels poemes.
  2. Estimular la creativitat:Encoratjar la creativitat en la presentació dels poemes, permetent als nens explorar diferents formes d’expressió artística, com la lectura en veu alta, la creació d’il·lustracions visuals, l’ús de la música i fins i tot la realització de petits vídeos explicatius.
  3. Fomentar la participació activa: Motivar els nens a compartir les seves creacions amb la resta de la comunitat, fomentant una participació activa i un intercanvi d’idees i perspectives.
  4. Cultivar habilitats de presentació: Desenvolupar habilitats de presentació oral mitjançant la lectura en veu alta dels poemes, ajudant els nens a guiar la seva audiència a través de les seves expressions artístiques.

Materials

  • Fulls i llapissos de colors. 
  • Tauletes  per crear vídeos
  • Ordinadors per accedir a Google Classroom on estarà penjat el material de la sessió.
  • Rúbriques de coavaluació. 

Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

Des de l’inici del projecte ens hem basat en el treball col·laboratiu i cooperatiu és la base per poder arribar ha assolir l’objectiu final comú: la creació de poemes reivindicatius. Cada infants pot desenvolupar un rol per aconseguir un objectiu final òptim. És una activitat inclusiva i integradora on ots els infants hi tenen un paper rellevant. L’assignació d’aquests rols identifica les necessitats individuals dels participants i té en compte les seves fortaleses i capacitats afavorint així la diversitat i la inclusió. La incorporació de diverses formes d’expressió artística, com la lectura en veu alta, les il·lustracions visuals, l’ús de la música i la creació de petits vídeos, fa que l’activitat sigui rica i atractiva, abordant diferents habilitats i interessos dels nens.