1, 2, 3… Càmera i acció!

Gravació dels vídeos de curtmetratges i booktubers. Converteix-te en director de cinema! Grava un curtmetratge i un Booktràiler.

Grups de 3 o 4

2-3 sessions de 60′


Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

La motivació que els causa el fet de gravar-se en vídeo, buscar vestuari i atrezzo. Hi ha infants que a l’aula no mostren cap interès per les activitats lectives, i, en canvi, aquí s’han implicat com el que més i la seva actitud ha canviat totalment.


Grup d’edat

6è de primària.


Desenvolupament de l’activitat

Els grups es desplacen a la biblioteca de l’escola o una altra sala per gravar els seus curtmetratges i booktubers. Amb els recursos disponibles, posaran en pràctica les seves habilitats de gravació, escenografia, vestuari i edició.


Objectius de l’activitat

  1. Produir una gravació tenint cura de l’expressió oral, fons, decorats, vestuari, i altres aspectes per fer la millor feina possible.
  2. Adquirir destresa en el maneig d’eines digitals, com una càmera, set de croma, tauleta, programes d’edició de vídeos, etc.
  3. Mostrar actitud motivadora cap a l’activitat i la tecnologia com a eina d’aprenentatge.

Materials

  • Càmeres, ordinadors, set de croma, vestuari, cartells, etc.

Organització de l’espai de la biblioteca

Es transforma en un petit estudi de gravació, amb el set de croma muntat.


Suggeriments/observacions

Ha sigut molt significatiu veure com canvia la motivació de l’alumnat quan ha de llegir un llibre, si sap que després haurà de fer un treball de representació i gravació per presentar-se a un concurs. Els ha agradat molt!


Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

Les mestres vetllen perquè tots els grups treballin bé i els van orientant si tenen algunes dificultats. Es realitza tot a l’escola, ja que tothom disposa de Chromebook. Es van crear els grups lliurement, un cop explicades les tasques a fer, perquè cadascú pugui fer allò amb què se sent més còmode i en tot moment han sigut flexibles, és a dir, si algú se sentia malament, es podia canviar.

1, 2, 3… Càmera i acció!

Escola La Mercè