3, 2, 1… Acció!

En aquesta activitat elaborarem una pel·lícula que servirà per enviar i compartir amb la comunitat educativa, per recordar el conte dels 3 porquets.

Petits grups

4 sessions de 60′


Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

Elaborar entre tots un producte que es podrà fer una difusió per tota la comunitat farà que els alumnes recordin aquest conte i aquesta experiència per sempre.Sense adonar-se i gaudint tota l’estona han adquirit una gran quantitat de vocabulari, coneixements i competències en una situació molt significativa per a ells i elles. I ha sigut reconegut pels que més estimen, les seves famílies i amics.


Grup d’edat

I5.


Desenvolupament de l’activitat

A la següent sessió, recordem el conte compartint la narració entre l’adult i els alumnes per assegurar-nos que s’ha entès la història.

Seguidament, intentem representar-lo i proposem que els sembla si gravem una pel·lícula per ensenyar-la als altres grups i a les famílies. Però l’hem de fer entre tots.

A partir d’aquí les següents 2 sessions seran per elaborar els personatges i els elements de les escenes i 2 sessions més per anar fotografiant cada escena.


Objectius de l’activitat

  1. Interpretar imatges rebudes a través de mitjans digitals
  2. Crear manifestacions artístiques individuals i col·lectives, utilitzant i explorant diferents instruments, recursos o tècniques, mostrant una actitud curiosa i respectuosa.
  3. Utilitzar de manera saludable aplicacions i eines audiovisuals i digitals amb diferents finalitats: creació, comunicació, aprenentatge i gaudi.

Materials

  • Escenari
  • Materials plàstics: cons de paper higiènic, pintura, pegament, 3 casetes de fusta, ceres, paper embalar, fil de pescar, maons petits, escorça, palla, etc.
  • Smartphone i trípode
  • App Picpac

Organització de l’espai de la biblioteca

Hi van a llegir el conte, l’adult al gran grup.


Avaluació

L’observació (el diari d’aula).


Suggeriments/observacions

L’aula estarà organitzada de manera que permetrà treballar en diferents propostes a la vegada i les dues metres estaran en dos dels grups.

Per fer-ho de manera més controlada es poden posar propostes ja conegudes per ells perquè les facin autònomament, de manera que les mestres poden atendre al petit grup que està elaborant el material.


Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

Dins del grup trobem molts ritmes i nivells diferents, de manera que sempre hem de pensar en mesures universals com usar suports visuals que acompanyin la narració del conte, utilitzar diferernts tècniques plàstiques i eines de diferents dificultats com l’ús del mòbil o muntar les escenes i preparar tasques tan diverses que permetin a tots els nens àrticipar, com dibuixar, pintar, moure els elements o capturar les imatges.