Ens organitzem TV Jacint Verdaguer

L’activitat es tracta d’organitzar-nos per tal de dividir-nos en parelles i escriure en el calendari escolar quins seran els responsables de la TV escolar durant cada setmana del curs fins al juny. Tothom ha de participar i involucrar-se en el projecte per tal que surti bé.

gran grup i parelles

1 sessió de 45′


Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

Tots els alumnes de l’escola gaudiran de la TV escolar i tots serem partícips de les notícies, jocs i propostes que fan els més grans. Els alumnes de sisè son totalment autònoms a l’hora de preparar diàriament la presentació a la pantalla. És a dir, ells escullen lliurement allò que volen posar-hi ( a vegades els hi donem alguna suggerència, especialment si hi ha alguna cosa important a compartir amb la resta d’alumnes de primària). Això els permet ser creatius, responsables i sentir-se que fan part de l’escola i que tenen un paper important. Que la resta d’alumnes s’hi fixin en allò que publiquen a diari els engresca i els agrada moltíssim.


Grup d’edat

Cicle Superior


Desenvolupament de l’activitat

L’activitat consisteix en encarregar-se de la pantalla durant tota una setmana per parelles. Ells mateixos s’organitzen mitjançant un document compartit on s’inscriuen per tal de poder participar i tots i totes tenen la oportunitat de fer-ho. Els hi demanen que si son notícies externes al centre, siguin correctament contrastades i de fonts fidelignes (diaris online,  pàgines web segures…) 

Quan surten al pati! Les dues persones encarregades de la TV , es queden a l’espai multimèdia on tenen un ordinador connectat directament a la tv i mitjançant diferents aplicacions com: canva, PowerPoint o presentacions de Google preparen les propostes i les comparteixen. Al pujar del pati, la resta d’alumnes de l’escola veu la publicació a la pantalla i participen, s’informen, llegeixen… (depenent del tipus de publicació que hagi fet la parella d’alumnes).


Objectius de l’activitat

  1. Aprendre a treballar en equip
  2. Aprendre a redactar correctament allò que volem expressar.
  3. Sentir-se protagonistes i millorar les relacions amb els companys de l’escola i no només amb els del curs en el que es troben els alumnes.

Materials

  • Google Calendar
  • PDI
  • Ipad per realitzar la presentació on quedarà tot escrit

Organització de l’espai de la biblioteca

L’espai en aquest cas és l’aula, però la TV es troba en un dels espais que considerem “espai biblioteca”, davant de la sala croma i al costat de la biblioteca.


Avaluació

L’avaluació es fa mitjançant l’observació directa.


Suggeriments/observacions

Repartir rols a alguns alumnes perquè organitzin les parelles. Ex: Rol d’organitzador (el que dona el torn de paraula) / rol d’apuntador (el que escriu allò que es va dient) / rol digital (el que va apuntant les parelles escollides pel grup).

ALTRES RECURSOS: Els oferim alguns recursos on trobar notícies com ara La Vanguardia, 3xl.cat, infoK, pàgina web de l’Ajuntament de Castelldefels, etc.

IMPORTANT: Que els alumnes realitzin aquesta tasca de manera autònoma, des de l’organització de les parelles a l’inici de l’activitat fins al producte final que seran les diferents notícies o publicacions que faran de dilluns a divendres a la TV escolar. En la primera sessió d’organització es posaran exemples i es parlarà sobre quines coses seran rellevants o no rellevants per difondre a l’escola.


Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

La diversitat està atesa perquè treballem des de la igualtat d’oportunitats, potenciant la creativitat i adaptat al nivell individual de cadascú.

Ens organitzem TV Jacint Verdaguer

Escola Jacint Verdaguer