Preparats, càmera i booktrailer en acció!

Cada equip de treball enregistra el seu booktrailer, amb la condició que s’utilitzin més de tres llengües, per presentar el seu llibre al certamen amb l’ajuda de l’anàlisi literari realitzat en l’activitat anterior.

grups de 4

3 sessions d’una hora i mitja.


Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

En tot moment han tingut present que el repte a aconseguir era presentar el seu llibre, amb tots els punts forts, al certamen del Premi Fosquet i aconseguir-ho de la millor manera possible ha fet que s’esforcessin i motivessin en la realització de les diferents activitats. A més, com docent s’ha valorat la biblioteca com a eix central de l’activitat per potenciar aquest espai.


Grup d’edat

2n d’Educació Primària


Desenvolupament de l’activitat

L’activitat presentada “Càmera, vídeo i booktrailer en acció” forma part de la preparació del Premi Fosquet, repte plantejat on es premiarà el millor llibre per la seva història, el millor llibre per les seves il·lustracions i el millor llibre per la seva portada. L’organització del certamen ha estat elaborada entre tot el grup classe i s’ho van agafar com un gran repte. L’activitat en concret consisteix en un treball per equips de 4 que han treballat un dels àlbums il·lustrats que hem llegit durant el curs i ha estat un encert perquè s’han entusiasmat a rellegir-lo i aprendre més coses sobre el llibre mitjançant la llista de comprovació de l’anàlisi literari. S’han fet preguntes i han volgut donar resposta a tots els aspectes. Cada equip amb l’anàlisi literari ha elaborat un guió que ha servit per fer l’enregistrament de presentació del seu llibre.Cada membre de l’equip era responsable d’una part del guió mitjançant el treball cooperatiu. Aquest guió havia d’estar fet en diferents llengües i tots els membres havien de participar en l’enregistrament. Abans de fer l’enregistrament del booktrailer, que servirà per presentar el seu llibre al certamen, l’equip ha omplert una autoavaluació mitjançant una base d’orientació. L’enregistrament s’ha fet amb l’ajuda d’una càmera de documents, micròfons, llums i portàtil.


Objectius de l’activitat

  1. Dramatitzar l’anàlisi literari mitjançant una exposició oral amb el suport del llibre i la utilització com a mínim de tres llengües.
  2. Elaborar l’enregistrament de l’exposició oral amb l’ajuda de diferent suport tècnic. 
  3. Dissenyar l’edició del vídeo de manera conjunta amb l’equip i crear un codi QR d’aquest.

Materials

  • El llibre.
  • L’anàlisi literari de l’activitat anerior.
  • Etiquetes amb els QR
  • Suport tècnic. LLums, micròfon, tablet, aplicació d’edició de vídeo.

Organització de l’espai de la biblioteca

Cada equip tria en quin espai de la bilbioteca vol que sigui l’escenari de fons del seu booktrailer.

És necessari el treball de dos docents a l’aula com a mínim per ajudar en el funcionament tècnic.

El desenvolupament d’aquesta activitat en concret no s’ha dut a terme a la biblioteca, ja que han estat diverses sessions i no hi havia disponibilitat horària. Però sí que s’ha realitzat l’activitat final del certamen.


Avaluació

Al final de l’activitat s’ha implantat una autoavaluació mitjançant una base d’orientació. El resultat final ha estat valorat entre tots i totes i com a mestra he utilitzat una rúbrica general d’expressió oral.


Suggeriments/observacions

Aquesta activitat s’entén com un previ per poder realitzar el Certamen Fosquet. El mestre ha estat observant i intervenint per ajudar a elaborar el guió. També ha hagut ajuda dels auxiliars de conversa en l’elaboració del guió en altres llengües, ja sigui anglès, àrab, italià o romanés. Si hem de resumir aquest petit projecte ho faria amb aquestes paraules clau: Plantejament del repte, organització de les bases de participació del Premi Fosquet, treball en grup per fer anàlisi literari, elaboració del guió, enregistrament del booktrailer, celebració del Premi Fosquet i difusió. Us afegeixo el link  a la notícia realitzada sobre l’activitat final per si us és d’ajuda. https://agora.xtec.cat/ceipenricfarreny/general/premi-fosquet-a-la-biblioteca


Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

L’atenció a la ddiversitat s’atèn en la composició dels grups de treball heterogenis i cooperatius. Així com també en la participació de tots els seus integrants en l’elaboració i enregistrament del booktrailer. Donar l’oportunitat a les llengües pròpies de l’alumnat i les presents en la comunitat educativa perquè es fan visibles en l’elaboració del booktrailer. Es fomenta la igualtat d’oportunitats ja que tot l’alumnat té veu i vot en l’execució de les activitats. El conjunt de les activitats plantejades son realistes, engrescadores, globalitzades, plurilingües, significatives i creatives.

Preparats, càmera i booktrailer en acció!

Escola Enric Farreny