Booktubers en acció!

Cal contextualitzar aquesta activitat dins d’una situació d’aprenentatge en què hi ha hagut un treball previ sobre la lectura de llibres i la creació posterior de les seves ressenyes. Tenint en compte aquest punt de partida Booktubers en acció!, és una activitat per fomentar la creativitat i l’expressió personal a través de la creació d’un “booktube” (vídeo de recomanació de llibres).

Petit grup

60′


Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

Amb la col·laboració conjunta i d’una manera entretinguda donaran importància a la biblioteca escolar i seran els protagonistes del seu aprenentatge, cercant informació fiable per diferents vies, desenvolupant el pensament crític, gaudint i potenciant la lectura i desenvolupant la creativitat a través de crear continguts convertint-se en “booktubers”.


Grup d’edat

4t Primària


Desenvolupament de l’activitat

Els alumnes distribuïts en petits grups de treball, visualitzaran uns petits vídeos amb instruccions per fer la gravació del booktube (Com fer per ser booktuber, Consells per gravar amb mòbil).

A continuació, llegeixen les seves ressenyes escollint als companys que faran de booktuber. Un cop decidit, es reparteixen els diferents rols per dur a terme les tasques de gravació (tècnics de so, imatge i llum, i assessors d’expressió oral i corporal).

Es distribueixen per diferents espais del centre com la biblioteca i aula STEAM i amb els Chromebooks elaboren els seus vídeos. Han fet diferents proves tenint en compte l’àudio, la llum i la durada del vídeo. S’han posat nerviosos i ens ha portat fer diferents tomes. Els alumnes a l’aula STEAM han pogut gravar-se amb el croma que ha estat motivador. S’ho han passat molt bé.

Ha resultat una activitat engrescadora que ha permès la creació de contingut mitjançant l’ús de recursos digitals fomentant a la vegada el treball en equip.


Objectius de l’activitat

 1. Fomentar la creativitat i l’expressió personal a través de la creació d’un “booktube” (vídeo de recomanació de llibres).
 2. Fomentar la col·laboració i la comunicació entre l’alumnat mitjançant l’ús compartit de recursos digitals.
 3. Desenvolupar les habilitats de recerca i comunicació oral de l’alumnat.

Materials

 • Ordinador, càmeres, mòbils, tauletes.

Organització de l’espai de la biblioteca

Es distribuiran per diferents espais per tal de poder fer la gravació sense interferències.


Avaluació

Pel que fa a l’avaluació es duu a terme amb un formulari on es valoren aspectes tècnics de gravació, contingut del vídeo i aspectes de l’expressió i comunicació oral. És un formulari de resposta múltiple on assenyalen quins indicadors han assolit. 

Aquest formulari s’envia al seu correu electrònic per tal que el puguin respondre.

Formulari


Suggeriments/observacions

 • Instruccions per gravar vídeos 
 • Com fer per ser booktuber
 • Consells per gravar amb mòbil

Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

 • Afavorint la participació amb el treball cooperatiu i en petit grup. 
 • Adaptant i adequant les activitats a les seves necessitats. 
 • Presentant diversitat de materials que s’ajustin a les seves necessitats. 
 • Oferint suports addicionals que garanteixin l’aprenentatge.