Gravem el Masinotícies!

Enregistrament per part de l’alumnat i amb el suport del plató croma del Masinoticies, el noticiari de l’escola.

gran grup i grups de treball

1 sessió de 90′


Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

El Masinotícies és un projecte d’escola que fa molts cursos que l’alumnat de 4t de primària realitza i que l’any 2010 va rebre el Premi Baldiri Reixac. Aquesta activitat serà memorable perquè ens permetrà donar-li un gir innovador al Masinotícies i seguir apropant, d’aquesta manera, els mitjans audiovisuals a l’alumnat.


Grup d’edat

4t de Primària


Desenvolupament de l’activitat

Després de realitzar les activitats de desenvolupament 2 i 3 “Som-hi! Ens organitzem per preparar el Telenotícies!” i l’alumnat ha redactat el guió del telenotícies a partir de les notícies recollides i provinents de cada grup/classe, dels diferents projectes de centre i de buscar aquelles notícies més significatives de Vilafranca del Penedès i de la comarca per aquell cap de setmana, és el moment de dur a terme aquesta activitat.

En primer lloc, es convoca una reunió d’equip per explicar la tasca de cada alumne/a i el procés de gravació. Hi haurà quatre alumnes que seran els responsables de llegir les notícies de l’escola i de Vilafranca d’aquella setmana, un alumne/a encarregat de la secció “El Duc de la Biblioteca ens diu” on es recomana un llibre de la biblioteca escolar, i finalment, un alumne/a serà l’encarregat de la secció del temps del cap de setmana a Vilafranca. També hi haurà un alumne/a que gravarà el telenotícies i un altre que farà de supervisor/a.

Dins d’aquesta activitat, i abans de gravar el telenotícies i de posar l’alumnat davant de càmera, es realitza un treball previ de lectura del guió, d’expressió oral i expressió corporal.

Cal destacar que aquesta és una activitat que l’alumnat de 4t de primària du a terme setmanalment, de manera que cada setmana són 6 o 7 infants diferents els que realitzen el “Masinotícies”.


Objectius de l’activitat

  1. Conèixer el chroma i les seves possibilitats a l’aula. 
  2. Utilitzar els coneixements sobre la llengua per parlar de manera adequada, coherent i correcta. 
  3. Utilitzar el llenguatge oral i gestual com a instrument de comunicació.
  4. Experimentar els diferents passos del procés d’elaboració d’un producte audiovisual, des de la preproducció fins a la postproducció.

Materials

Cada grup de treball ha de tenir enllestit la tasca que se li havia assignat.


Organització de l’espai de la biblioteca

Per fer aquesta activitat es necessita l’espai a on hi ha el plató croma de l’escola. A més a més, es necessiten dos mestres a l’aula per poder donar suport durant tot el procés de gravació.


Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

Com a escola atenem la diversitat des d’una manera inclusiva i integradora. Així doncs, s’atendrà a tot l’alumnat a partir de bastides que els docents creguin necessàries en cada moment. En aquestes bastides l’alumnat trobarà l’ajut necessari per poder seguir construint els seus propis coneixements.

Gravem el Masinotícies!

Escola Mas i Perera